<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny hantering av importmoms – så beräknas underlaget för importmoms

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeDen 1 januari 2015 flyttas, som vi tidigare skrivit om, redovisningen av importmoms från Tullverket till Skatteverket. I samband med detta införs också ett nytt begrepp, monetärt tullvärde.

Oavsett om de importerade varorna är tullbelagda eller ej ska en importdeklaration lämnas till Tullverket. Från och med årsskiftet ska även ett ”monetärt tullvärde” anges i importdeklarationen.

Monetärt tullvärde är inte detsamma som beskattningsunderlag för importmoms. Beskattningsunderlaget för moms utgörs av varornas tullvärde enligt Tullverket, inklusive eventuell tull och andra statliga skatter eller avgifter, samt eventuella bikostnader (till exempel provision, emballage, transport- och försäkringskostnader) som har uppkommit inom EU fram till bestämmelseorten och som inte redan ingår i tullvärdet.

Det monetära tullvärdet är därmed en delkomponent i beskattningsunderlaget för moms. Momsregistrerade företag ska alltså själva utifrån tullvärdet räkna fram beskattningsunderlaget för importmoms innan de redovisar momsen till Skatteverket.

Uppgift om det monetära tullvärdet samt fastställd tullavgift kommer att finnas i den tullräkning som erhålls från Tullverket. Detta gäller även om importören anlitar ett ombud men har ett eget kredittillstånd. I de fall ett företag anlitar ett ombud som använder sitt eget kredittillstånd och vidarefakturerar kund, får ombudet uppgifterna i ”Meddelande om fastställda värden och avgifter” via en tjänst i Mina sidor. Det är då ombudet som ansvarar för att förse sin kund med dessa uppgifter. Samtliga företag som själva har eller skaffar sig Mina sidor kommer där ha möjlighet att se samma uppgifter som sitt ombud.

Det kan noteras att det monetära tullvärdet och beskattningsunderlaget för importmoms normalt kommer att vara olika och att det är importören själv som ska beräkna beskattningsunderlaget för importmomsen. Beskattningsunderlag för moms ska fastställas även i de fall de importerade varorna är tullfria. Det är därför viktigt att säkerställa att företaget har rutiner och system för att säkerställa en korrekt beräkning av beskattningsunderlaget för importmoms.

Henrik Kjellberg

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Rätt att tillämpa omsättningsbaserad fördelningsgrund för moms

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms i en blandad verksamhet. Det innebär ny ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personalförmåner - vad gör en arbetsgivare attraktiv?

Efter pandemin har förutsättningarna för att arbeta hemma eller på annan plats förändrats radikalt. Numera ryms kontoret i en datorväska. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsavdrag på konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har medgett ett moderbolag avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett ...

Läs artikeln