<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny hantering av importmoms – så påverkas importörerna i praktiken

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundySom vi tidigare har skrivit om så flyttas importmomsen över till Skatteverket från Tullverket från och med den 1 januari 2015. Nu har det kommit nyheter från både Skatteverket och Tullverket om hur detta kommer att påverka importörerna i praktiken.

Skatteverket kommer att införa fyra nya rutor i momsdeklarationen, en för beskattningsvärdet vid import samt tre för utgående moms (6, 12 eller 25 procent).

När det gäller vilka underlag och verifikationer som ska ligga till grund för redovisningen kommer följande att gälla.

  • Även om importmoms inte längre ska betalas till Tullverket så ska ett monetärt tullvärde anges i importdeklarationen.
  • Företag som själva lämnar deklaration till Tullverket samt företag som anlitar ombud men som har eget kredittillstånd får en tullräkning från Tullverket. I dessa fall kommer det fastställda tullvärdet framgå av tullräkningen och denna ska ligga till grund för redovisingen av importmoms.
  • Företag som anlitar ombud och inte har kredittillstånd, det vill säga de som idag betalar tullavgift och importmoms till ombudet, kommer inte få något beslut från Tullverket. Istället kommer Tullverket skicka ett meddelande till ombuden som i sin tur får meddela importörerna.

Tullräkningen från Tullverket alternativt meddelandet från ombudet är underlaget i företagets bokföring, och indirekt underlag till skattedeklarationen till Skatteverket. Tidigast från och med utställningsdatum av tullräkningen kan företaget redovisa sin moms till Skatteverket.

Det är alltså inte fakturan från leventören av varorna som ska ligga till grund för importmomsen.

Kommentar

Lagändringen är i grunden en förenkling för de flesta och välkomnas av näringslivet.

Det kommer dock krävas vissa förberedelser inför årsskiftet. För det första bör importörerna se till att hålla sitt redovisningssystem uppdaterat så att den nya momsdeklarationen kan hanteras på rätt sätt. För de som själva lämnar importdeklaration måste även rutiner för att deklarera det monetära tullvärdet anpassas.

Därutöver måste rutiner införas som säkerställer att alla importer verkligen fångas upp vid momsredovisningen. Fakturabeloppet i tullräkningen kommer i vissa fall vara noll kronor eftersom vissa varor är tullfria. Ändå ska alltså fakturan bokföras så att importmomsen redovisas.

För de företag som inte får tullräkning utan istället får ett meddelande om tullvärden från ombudet är det viktigt att se till att dessa meddelanden bokförs på ett sätt som medför att importmoms redovisas.

Företagen kommer själva behöva räkna ut beskattningsunderlaget för moms, vilket är tullvärdet plus eventuell tullavgift samt tillägg för vissa frakter och försäkringar.

Anmäl dig till seminarium den 7 oktober i Stockholm

Anmäl dig till seminarium den 16 oktober i Malmö

Henrik Kjellberg

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.

Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen för 2024 - så här ser skatteförslagen ut

Idag den 20 september 2023 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momslagen - ny systematik och vissa materiella ändringar

Den 1 juli 2023 trädde den nya mervärdesskattelagen (2023:200) (NML) i kraft. Den nya lagen medför i huvudsak en ny systematik samt vissa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till ändrade regler om jämkning av moms

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters har EU-domstolen i en dom från november 2020 uttalat att de svenska reglerna om jämkning av ...

Läs artikeln