<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny gemensam statsbudget från M, KD och SD - så här ser skatteförslagen ut

Budget ‹ Tillbaka till artiklarna

Den statsbudget från M, KD och SD som riksdagen röstade igenom den 25 november 2021 utgår från regeringens budgetförslag, som vi redogjort för tidigare. Men av de 74 miljarder som regeringen lägger på reformer omfördelas ca 10-20 miljarder.

Läs även: Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Vi sammanfattar här regeringens förslag på skatteområdet:

  • Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare.
  • Grundavdraget höjs för personer över 65 år.
  • Avdragsrätten för gåvor utökas.
  • Reglerna för tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort förenklas.
  • Reklamskatten avskaffas.
  • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall.
  • Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks.
  • En cykelförmån införs.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Jobbskatteavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare

En förstärkning av jobbskatteavdraget med 8 miljarder kronor som innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med fokus på låga och medelstora inkomster. Alla som jobbar får sänkt skatt och alla som jobbar heltid får sänkt skatt med cirka 150 kronor per månad.

Grundavdraget höjs för personer över 65 år

Det snabbaste sättet att stärka ekonomin för pensionärer är att sänka skatten och därför sänks skatten för alla pensionärer i budgetförslaget för 2022. Skatten sänks med totalt 4,2 miljarder kronor. Det innebär att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 1 800 kronor mer i plånboken varje år, eller 150 kronor per månad.

Höjt bostadstillägget för pensionärer

En förstärkning av de sämst ställda pensionärernas ekonomi är angelägen. Därför föreslås att bostadstillägget höjs med 200 kr i månaden för ensamstående och 100 kr i månaden för sammanboende från och med 1 augusti 2022.

Avdragsrätten för gåvor utökas

Beloppsgränserna för gåvoskatteavdraget bör höjas. I dag är det möjligt att få 25 procent skattereduktion för gåvor där maxbeloppet som utgör underlag för avdrag är 6 000 kronor per år och skatteavdraget då blir 1 500 kronor. Beloppsgränsen föreslås höjas till 12 000 kronor vilket innebär att skattereduktionen som mest kan uppgå till 3 000 kronor. Detta försvagar offentliga finanser med 12 miljoner kronor 2022, 13 miljoner kronor 2023 och 14 miljoner kronor 2024. Detta kommer möjliggöra ett ökat givande och stärka arbetet bland hjälpbehövande.

Sänkt drivmedelsskatt

M, KD och SD anser att det inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. I dag läggs en allt för stor börda på dem som är beroende av bilen för att färdas i vardagen. Vissa tar tunnelbanan till jobbet – andra bilen. Om Sverige ska hålla ihop måste alla ha råd att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. Skatten på drivmedel föreslås därför att sänkas med 50 öre per liter från och med den första maj 2022. Det motverkar de skattehöjningar som har skett under senare år till följd av regeringens politik.

Övriga förslag

Förstärkningen av förvärvsavdraget och den skattefria uthyrningen av personliga tillgångar genomförs ej utan de resurserna används till att finansiera en förstärkning av jobbskatteavdraget och den sänkta skatten för pensionärer.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Kontakt: 072-995 26 17
Stefan Asklöf work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
Contact:+46 72 995 26 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln