Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är enskild näringsidkare. Detta gäller den som är enskild näringsidkare inom EU/EES och arbetar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid som anställd i annat land.

Inom EU/EES är det förordningen 883/2004 och tillhörande tillämpningsförordning, 987/2009, som bestämmer i vilket land en individ ska vara socialförsäkrad. En individ kan enligt förordningen bara vara socialförsäkrad i ett land åt gången. Sociala avgifter ska betalas i det land där individen är socialförsäkrad.

I det fall en individ utför arbete som anställd i ett land och är enskild näringsidkare i ett annat land så ska individen vara socialförsäkrad i det land där han eller hon är anställd för arbete. Exempelvis i det fall en individ är bosatt i Danmark och driver enskild näringsverksamhet där, men har även en anställning i Sverige och arbetet som anställd utförs i Sverige. Individen ska då vara socialförsäkrad i Sverige eftersom anställningen styr var individen ska vara socialförsäkrad. Det betyder att individen i detta fall ska betala svenska sociala avgifter på sin inkomst från den enskilda näringsverksamheten.

EU-domstolen har nu i dom C-89/16 (Szoja) konstaterat att man ska bortse från marginella anställningar, det vill säga anställningar som upptar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid. Om individens arbete i Sverige, i fallet ovan, uppgår till mindre än fem procent bortser man från arbetet som anställd och individen blir socialförsäkrad i Danmark där den enskilda näringsverksamheten drivs. Sociala avgifter för verksamheten ska därmed betalas endast i Danmark, det vill säga även för anställningsinkomsten. Att man ska bortse från marginella anställningar finns reglerat i tillämpningsförordningen när det gäller arbete som anställd i två eller flera länder. Nu har EU-domstolen beslutat att detta ska gälla även i de situationer som en individ arbetar som anställd i ett land och driver enskild näringsverksamhet i ett annat land.

Tänk på att reglerna om socialförsäkringstillhörighet kan vara snåriga när arbete utförs i flera länder. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall.

Har du frågor om personbeskattning?

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen avser att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare den 1 januari 2021

Vi har i tidigare artiklar skrivit om förslaget att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln