Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är enskild näringsidkare. Detta gäller den som är enskild näringsidkare inom EU/EES och arbetar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid som anställd i annat land.

Inom EU/EES är det förordningen 883/2004 och tillhörande tillämpningsförordning, 987/2009, som bestämmer i vilket land en individ ska vara socialförsäkrad. En individ kan enligt förordningen bara vara socialförsäkrad i ett land åt gången. Sociala avgifter ska betalas i det land där individen är socialförsäkrad.

I det fall en individ utför arbete som anställd i ett land och är enskild näringsidkare i ett annat land så ska individen vara socialförsäkrad i det land där han eller hon är anställd för arbete. Exempelvis i det fall en individ är bosatt i Danmark och driver enskild näringsverksamhet där, men har även en anställning i Sverige och arbetet som anställd utförs i Sverige. Individen ska då vara socialförsäkrad i Sverige eftersom anställningen styr var individen ska vara socialförsäkrad. Det betyder att individen i detta fall ska betala svenska sociala avgifter på sin inkomst från den enskilda näringsverksamheten.

EU-domstolen har nu i dom C-89/16 (Szoja) konstaterat att man ska bortse från marginella anställningar, det vill säga anställningar som upptar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid. Om individens arbete i Sverige, i fallet ovan, uppgår till mindre än fem procent bortser man från arbetet som anställd och individen blir socialförsäkrad i Danmark där den enskilda näringsverksamheten drivs. Sociala avgifter för verksamheten ska därmed betalas endast i Danmark, det vill säga även för anställningsinkomsten. Att man ska bortse från marginella anställningar finns reglerat i tillämpningsförordningen när det gäller arbete som anställd i två eller flera länder. Nu har EU-domstolen beslutat att detta ska gälla även i de situationer som en individ arbetar som anställd i ett land och driver enskild näringsverksamhet i ett annat land.

Tänk på att reglerna om socialförsäkringstillhörighet kan vara snåriga när arbete utförs i flera länder. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller i varje enskilt fall.

Har du frågor om personbeskattning?

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln