<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dags att se över löneuttaget för 2021 i fåmansföretag

Kvinna skriver i ett block med kollegor i bakgrunden ‹ Tillbaka till artiklarna

2021 börjar närma sig sitt slut, vilket innebär att det är dags för dig som äger andelar i ett fåmansbolag att kontrollera ditt löneuttag för 2021. För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2022 krävs bland annat att rätt lön betalas ut till dig innan årsskiftet. Likt förra året gör eventuellt erhållna statliga stöd beräkningen än mer komplex än tidigare. I detta inlägg går vi översiktligt igenom hur regelverket fungerar och vad man behöver tänka på.

För dig som äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Överstiger utdelningen gränsbeloppet beskattas överskjutande del (max ca 6,14 miljoner kronor) som inkomst av tjänst med upp till cirka 54 procent skatt. Utdelning över det beloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt.

Eftersom gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning blir det särskilt intressant för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas. Bra att veta är att det bara är den som äger aktier vid årets ingång som får beräkna gränsbelopp och att gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10.

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2022 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 187 550 kronor, oavsett löneuttag. Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget.

Huvudregeln för aktieägare som tar ut lön och har anställda i bolaget – stäm av innan årsskiftet!

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna och dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren uppfyller löneuttagskravet. Löneuttagskravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (409 200 kronor år 2021) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (654 720 kronor år 2021). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag som företaget fått, exempelvis stöd för korttidsarbete.

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2021 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2022. För att inte förlora möjligheten att beräkna gränsbelopp med stöd av löneregeln den 1 januari 2022 är det viktigt att stämma av att tillräcklig lön betalas ut under 2021. Detta gärna i god tid innan årsskiftet.

Sammanfattande kommentarer

Vid beräkning av lönekrav och löneunderlag är det även i år extra viktigt att tänka på att erhållna stöd kan påverka både storleken på löneunderlaget men också möjligheten till en extra löneutbetalning. Tillväxtverket har uttalat att vissa bonusutbetalningar och extra löneutbetalningar både till anställda och till ägare kan medföra att företagets rätt till stöd går förlorad. I motsats till utdelningar har Tillväxtverket inte satt någon tidsgräns till när extra löneutbetalningar eller bonusutbetalningar kan göras utan att rätten till erhållna stöd diskvalificeras.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln