Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

Av Henrik Lundh Risinggård, 24 maj 2017

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillståndMigrationsverket har presenterat en uppdaterad process med syfte att korta handläggningstiderna för ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd som lämnas in av certifierade företag. Kompletta ansökningar som lämnats in efter 1 maj 2017 ska handläggas av Migrationsverket inom 10 arbetsdagar gällande förstagångsansökningar samt inom 20 arbetsdagar gällande förlängningar och nya ansökningar för personer som tidigare haft arbetstillstånd.

Under en längre tid har handläggningstiderna för arbetstillståndsansökningar inlämnade av certifierade företag varit långa. Detta beror delvis på Migrationsverkets arbetsbelastning kopplad till den globala flyktingströmmen och till viss del på en striktare praxis för vad som krävs för att få ansökan beviljad.

Det svenska Migrationsverket presenterade i slutet av april uppdateringar kring hanteringen av arbetstillståndsansökningar som lämnas in av certifierade företag. Den uppdaterade hanteringen syftar till att korta de långa handläggningstiderna. Förstagångsansökningar gällande arbets- och uppehållstillstånd som lämnas in efter 1 maj 2017 ska, enligt den uppdaterade processen, handläggas inom 10 arbetsdagar. För förlängningar och för nya ansökningar avseende personer som tidigare haft arbetstillstånd i Sverige gäller 20 arbetsdagar som längsta handläggningstid.

För att kunna omfattas av de kortare handläggningstiderna krävs att ansökan lämnas in av ett certifierat företag, att ansökan är fullständig, att ett fackligt yttrande lämnas in tillsammans med ansökan samt att det arbetserbjudande som bifogas ansökan uppfyller samtliga krav som uppställs.

Handläggningtiden räknas från det att en komplett ansökan inkommit till Migrationsverket via Migrationsverkets webbplats. Om ansökan inte är fullständig och kompletterande information behöver inhämtas kommer ansökan att hanteras utanför den uppdaterade processen. Handläggningstiden blir då betydligt längre.

Ansökningar som lämnats in före 1 maj 2017 hanteras enligt den tidigare processen vilket innebär en handläggningstid på minst en månad för nya ansökningar samt minst fem till sex månader för förlängningar.

link

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Henrik Lundh Risinggård

Henrik Lundh Risinggård
Henrik Lundh Risinggård arbetar inom People and Organisation på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med internationell individbeskattning, med socialförsäkring och andra arbetsgivarfrågor samt med immigration.
010-213 33 68
Henrik Lundh Risinggård works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with international individual taxation, social security and immigration.
+46 10-213 33 68

henrik.lundh@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.