Kemikalieskatten – vad händer?

TM_pattern-9 ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Shipping-Box-solid_0003_roseSkatterättsnämnden har meddelat två förhandsbesked om beskattning av elektronikprodukter som förpackas tillsammans med andra varor. Dessutom föreslår regeringen undantag från skatt i vissa situationer och att en ny kategori skattskyldig införs – Registrerad mottagare.

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

De två förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden gäller bland annat hur den beskattningsbara vikten ska beräknas när en skattepliktig vara förpackas tillsammans med en eller flera andra varor som inte är skattepliktiga. I det första fallet var den skattepliktiga varan (så kallad gateway) förpackad tillsammans med flera varor (mottagare, sensor, fjärrkontroll med mera), som var för sig inte var skattepliktiga, i en detaljhandelsförpackning. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning är det den skattepliktiga varan som får anses vara den karaktärsgivande varan i förpackningen och enligt de allmänna reglerna för tolkningen av den kombinerade nomenklaturen ska varorna i förpackningen vid beskattningen då anses som en (1) vara. Skatten ska därför beräknas på varornas sammanlagda vikt.

I det andra fallet var den skattepliktiga varan (bärbar dator med inbyggd datormusfunktion) och den skattefria varan (datormus) förpackade i separata detaljhandelsförpackningar men levererades till kunden som ett kolli med ett gemensamt ytteremballage. Eftersom båda varorna klassificerades under HS-nr 8471 och inte var förpackade i en detaljhandelsförpackning bedömde Skatterättsnämnden att varorna vid beskattningen ska anses som två separata varor. Skatten ska därför beräknas enbart på den skattepliktiga varans vikt.

Båda förhandsbeskeden har överklagats av Skatteverket.

Lagförslag från regeringen

Det kan med nuvarande regler uppstå situationer där samma vara beskattas fler än en gång. Regeringen lämnar nu därför ett förslag att det undantag från skattskyldighetens inträde för varor som skattskyldighet tidigare inträtt för, som finns för godkända lagerhållare idag, ändras till ett generellt undantag.

Regeringen föreslår också att en ny kategori av skattskyldig införs - Registrerad mottagare. Den som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från andra EU-länder ska kunna registreras som Registrerad mottagare och lämna månadsvisa deklarationer till Skatteverket.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kommentar

Förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden visar på komplexiteten i lagstiftningen där två till synes likartade fall får olika utgång, och att de olika varornas klassificering var för sig, hur de förhåller sig till varandra och hur de är förpackade har betydelse för beskattningen.

Regeringens förslag om Registrerad mottagare kan underlätta för den som inte är godkänd lagerhållare och som för in (från ett annat EU-land) eller importerar skattepliktiga varor. I första hand bör det underlätta att kunna lämna månadsvisa deklarationer istället för en deklaration för varje händelse som medför skattskyldighet. Det är naturligtvis också positivt med regeringens förslag att undanröja den dubbelbeskattning som uppstår i vissa situationer.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Edlund

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker till om en skattereform

I PwC:s serie om riksdagspartiernas syn på en skattereform har turen kommit de två forna allianspartierna Moderaterna och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Administrativa tjänster ingick i momsfri kreditförmedling

Ett bolag som matchar kreditgivare och kredittagare med varandra genom att sammanföra dessa via en digital plattform och tillhandahålla dem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prövningstillstånd i mål om entreprenadtjänster till bostadsrättsföreningar

De senaste åren har vi sett flera fall där Skatteverket har omvärderat beskattningsunderlaget för moms på entreprenadtjänster som ...

Läs artikeln