Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Av Ulf Hedström, 8 januari 2018

PwC-skatteradgivning-Form.pngHögsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt även föreligger för holdingbolag som endast har en förvaltande verksamhet av dotterbolag. Domen går emot Skatteverkets ställningstagande.

Förutsättningarna i kammarrättens dom var bland annat följande:

Bolaget i målet var ett aktivt holdingbolag, som tillhandahöll fastighetsägande dotterbolag och momspliktiga tjänster i form av finansiell rådgivning och strategisk rådgivning samt även löpande förvaltning och tillgångsförvaltning. Efter att dotterbolaget ifråga såldes fortsatte bolaget att utföra momspliktiga tjänster till ett kvarvarande dotterbolag. I kammarrätten anförde bolaget bland annat att dotterbolaget såldes för att frigöra kapital i syfte att kunna fokusera på förädlingen av det kvarvarande dotterbolaget och att den ingående momsen på konsultkostnaderna vid försäljning är avdragsgill på denna grund. Kammarrätten konstaterade att Svea Skog-målet inneburit ett ändrat rättsläge när det gäller att bedöma om en ingående transaktion objektivt kan kopplas till den beskattningsbara personens samlade ekonomiska verksamhet. Kammarrätten ansåg att det av bolaget framförda syftet med försäljningen innebar att sambandet mellan kostnaden och den ekonomiska verksamheten var uppfyllt. Bland annat av detta skäl ansåg kammarrätten att bolaget hade rätt till det yrkade avdraget för ingående moms.

Kommentar

Domen från kammarrätten visar att ”vanliga” holdingbolag, som har som enda verksamhet att aktivt förvalta koncernens dotterbolag, kan ha rätt till momsavdrag för omkostnader i samband med försäljning av dotterbolag. Innebörden av domen är att Skatteverket kan, på felaktig grund, ha nekat åtskilliga holdingbolag avdragsrätt för ingående moms på konsultkostnader med mera vid försäljning av dotterbolag.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ulf Hedström

Ulf Hedström
Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 24
Ulf Hedström works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC’s Gothenburg office.
+46 10 213 14 24

ulf.hedstroem@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.