<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Recycle-Symbol-solid_0000_grayEuropeiska rådet har enats om ett utkast till ändring av rådets direktiv nr 2011616/EU genom vilket man vill införa ett automatiskt utbyte av information kring skatteförhandsbesked med gränsöverskridande effekter (inklusive Advance Pricing Agreements "APA:s"). Målet är att bygga upp en central databas för gränsöverskridande skatteförhandsbesked i övervaknings- och delningssyfte.

Utbyten ska kunna ske från den 1 januari 2017 och även omfatta besked som utfärdas eller ändrats under de senaste fem åren, det vill säga från 2012.

Det automatiska informationsutbytet ska genomföras var sjätte månad och omfatta alla EU: s medlemsstater. Ändringsförslaget kommer presenteras inför EU-parlamentet redan i år, vilket måste göras innan det kan slutföras. Direktivet måste sedan också införlivas i nationell lagstiftning av medlemsstaterna.

Kommentar

Det automatiska utbytet av information om gränsöverskridande förhandsbesked avseende skatt går hand i hand med OECD:s BEPS initiativ, liksom EU kommisionens beslut gällande förhandsbesked till Starbucks och Fiat. Allt detta innebär att multinationella företag måste vara medvetna om att deras ”tax footprint” kommer bli mycket mer transparent för skattemyndigheter i framtiden.

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln