Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Recycle-Symbol-solid_0000_grayEuropeiska rådet har enats om ett utkast till ändring av rådets direktiv nr 2011616/EU genom vilket man vill införa ett automatiskt utbyte av information kring skatteförhandsbesked med gränsöverskridande effekter (inklusive Advance Pricing Agreements "APA:s"). Målet är att bygga upp en central databas för gränsöverskridande skatteförhandsbesked i övervaknings- och delningssyfte.

Utbyten ska kunna ske från den 1 januari 2017 och även omfatta besked som utfärdas eller ändrats under de senaste fem åren, det vill säga från 2012.

Det automatiska informationsutbytet ska genomföras var sjätte månad och omfatta alla EU: s medlemsstater. Ändringsförslaget kommer presenteras inför EU-parlamentet redan i år, vilket måste göras innan det kan slutföras. Direktivet måste sedan också införlivas i nationell lagstiftning av medlemsstaterna.

Kommentar

Det automatiska utbytet av information om gränsöverskridande förhandsbesked avseende skatt går hand i hand med OECD:s BEPS initiativ, liksom EU kommisionens beslut gällande förhandsbesked till Starbucks och Fiat. Allt detta innebär att multinationella företag måste vara medvetna om att deras ”tax footprint” kommer bli mycket mer transparent för skattemyndigheter i framtiden.

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln