<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Recycle-Symbol-solid_0000_grayEuropeiska rådet har enats om ett utkast till ändring av rådets direktiv nr 2011616/EU genom vilket man vill införa ett automatiskt utbyte av information kring skatteförhandsbesked med gränsöverskridande effekter (inklusive Advance Pricing Agreements "APA:s"). Målet är att bygga upp en central databas för gränsöverskridande skatteförhandsbesked i övervaknings- och delningssyfte.

Utbyten ska kunna ske från den 1 januari 2017 och även omfatta besked som utfärdas eller ändrats under de senaste fem åren, det vill säga från 2012.

Det automatiska informationsutbytet ska genomföras var sjätte månad och omfatta alla EU: s medlemsstater. Ändringsförslaget kommer presenteras inför EU-parlamentet redan i år, vilket måste göras innan det kan slutföras. Direktivet måste sedan också införlivas i nationell lagstiftning av medlemsstaterna.

Kommentar

Det automatiska utbytet av information om gränsöverskridande förhandsbesked avseende skatt går hand i hand med OECD:s BEPS initiativ, liksom EU kommisionens beslut gällande förhandsbesked till Starbucks och Fiat. Allt detta innebär att multinationella företag måste vara medvetna om att deras ”tax footprint” kommer bli mycket mer transparent för skattemyndigheter i framtiden.

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln