<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Incitamentsutredningens förslag har remitterats

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orangeRemissinstanserna ska dock inte yttra sig över förslaget om en förändring i värdepappersregeln.

Utredningen föreslår att särskilda regler ska införas för så kallade kvalificerade personaloptioner. Utredningen föreslår också att den så kallade värdepappersregeln ska förändras. Den delen av förslaget innebär en skärpning i förhållande till nuvarande praxis. I remisskrivelsen anges dock att remissinstanserna ska bortse från utredningens förslag om en justerad värdepappersregel. Enligt Finansdepartementet anses det förslaget inte kunna ligga till grund för lagstiftning.

Remisstiden utgår den 15 augusti 2016.

Kommentar

Utredningens förslag om en justerad värdepappersregel har kritiserats. Att Finansdepartementet beslutat att undanta förslaget från remissen får anses som ett klart tecken på att det i vart fall nu inte är aktuellt med någon förändring av regeln.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi har tidigare arbetat på PwC med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2021: Julgåvor och julbord till anställda och kunder - detta gäller 2021

December och juletider närmar sig och många företag vill både ge julgåvor till anställda och kunder samt bjuda på julbord. 2020 ställdes de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Generösare regler för kvalificerade personaloptioner - del av regeringens budgetproposition

Finansdepartementet kom med ett förslag i slutet av 2020 om generösare regler för kvalificerade personaloptioner. Förslaget finns nu även ...

Läs artikeln