Fåmansföretagare – dags att se över årets uttag av lön!

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Calculator-2-solid_0001_maroonFåmansföretagare har möjlighet att lyfta lågbeskattad utdelning från fåmansföretaget baserat på de utbetalda lönerna i företaget. Fåmansföretagaren måste dock ta ut en viss storlek på lön för att ha denna möjlighet. Inför årsskiftet kan det vara värt att se över sitt löneuttag.

För att använda så kallat lönebaserat utrymme vid beräkning av gränsbelopp (20 procent skatt) krävs att delägaren eller närstående tagit ut en viss kontant bruttolön. För kalenderåret 2013 gäller ett krav på löneuttag från och med 339 600 kr + 5 procent av lönesumman upp till maximalt 566 000 kr. Det är kontant utbetalda löner för respektive kalenderår som räknas, det innebär att lönen måste vara kontant utbetald senast den sista bankdagen i december 2013. Nytt från och med den 1 januari 2014 är att delägaren, per 1 januari, måste inneha minst 4 procent av kapitalet i företaget för att överhuvudtaget få beräkna löneunderlag.

För det fall kravet på löneuttag inte är uppfyllt går hela årets lönebaserade utrymme förlorat. I sådant fall beräknas gränsbelopp antingen med ca 11 procent av omkostnadsbeloppet för aktierna eller i enlighet med en schablonregel som ger totalt 155 650 kr fördelat på samtliga aktier i företaget.

Kontakta Din rådgivare hos PwC för en korrekt beräkning.

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln