EU-domstolens dom i Skandia-målet – leder till ökade momskostnader

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeEU-domstolen anser att en momsgrupp ska betala moms på förvärv av tjänster från ett huvudkontor i utlandet när huvudkontorets filial är medlem i momsgruppen.

Bakgrund

I korthet är omständigheterna följande: Skandia America Corporation (SAC) som är etablerat i USA har en filial i Sverige. Filialen ingår i Skandias svenska momsgrupp. SAC upphandlar koncernens IT-tjänster och tillhandahåller filialen IT-tjänster som sedan säljs vidare till andra företag i momsgruppen. Kostnadsallokering mellan SAC och filialen sker genom utställande av interna fakturor. Skatteverket anser att tjänsterna från SAC till filialen ska beläggas med svensk moms.

EU-domstolens dom

Förvaltningsrätten ställde två frågor till EU-domstolen.

  1. Utgör tillhandahållanden av tjänster från SAC till filialen en beskattningsbar transaktion om filialen ingår i en momsgrupp
  2. om SAC:s tillhandahållanden av tjänster till filialen utgör momspliktiga transaktioner ska SAC anses som en utländsk beskattningsbar person vilket skulle leda till att förvärvaren av tjänsterna ska beskattas för moms.

EU-domstolen konstaterar att tjänster som tillhandahålls från ett huvudkontor i tredje land till en filial som är medlem i en svensk momsgrupp utgör beskattningsbara transaktioner. Domstolen konstaterar vidare att det är momsgruppen som sådan som ska beskattas för förvärvet.

Kommentar

Domen har stor betydelse för företag i den finansiella sektorn och leder i många fall till ökade momskostnader eftersom tjänster som tidigare kunnat tillhandahållas utan moms nu blir momspliktiga.

Det kan noteras att EU-domstolen anser att det är momsgruppen som är skattskyldig för moms medan Skatteverket anser att SAC genom sin filial blir skattskyldig för moms. Effekten för momsgruppen blir dock i princip densamma.

Domen behandlar inte frågan om hur ett omvänt tjänsteflöde ska behandlas i momshänseende men en möjlig konsekvens kan vara att även ett sådant tjänsteflöde blir momspliktigt hos förvärvaren om huvudkontoret finns inom EU. Momsgruppen bör då även ha motsvarande avdragsrätt för ingående moms på kostnader hänförliga till dessa tjänster.

Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om hur domen påverkar ditt företag och vilka möjligheter som finnas att mildra effekterna.

Idag torsdagen den 18 september klockan 16:00 (svensk tid) håller PwC UK ett kostnadsfritt webseminarium på engelska där fallet kommer att diskuteras. Registrera dig och delta via denna länk.

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln