EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående momsEU-domstolen har i ett avgörande utvidgat innebörden av begreppet ”deltagande i förvaltning av dotterbolag” - som utgör förutsättning för avdragsrätt för ingående moms - till att omfatta alla transaktioner som utgör ekonomisk verksamhet. Avgörandet strider mot Skatteverkets nuvarande uppfattning.

Omständigheterna i målet var i korthet följande. Det franska bolaget Marle Participations SARL är moderbolag i en koncern som producerar ortopediska implantat. Moderbolagets enda momspliktiga verksamhet består i att hyra ut en fastighet till ett av de operativa dotterbolagen. I samband med en omstrukturering av koncernen uppkom frågan om denna uthyrning kunde anses vara ett sådant deltagande av förvaltning av dotterbolag som utgör grund för momsavdrag. Detta skedde mot bakgrund av att EU-domstolen tidigare angett att ett sådant deltagande kan innefatta ”administrativa, bokföringstekniska, finansiella, kommersiella, informationstekniska och andra tekniska tjänster”. EU-domstolen konstaterade dock att dessa tjänster inte är en uttömmande beskrivning. Istället ska begreppet deltagande i förvaltningen av dotterbolag innefatta alla de transaktioner som utgör ekonomisk verksamhet, det vill säga momspliktiga transaktioner som utförs löpande av moderbolag till dotterbolag mot ersättning.

Skatteverket har i ett ställningstagande den 19 december 2017, Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt, begränsat definitionen av begreppet deltagande i förvaltning till tjänster som utgör administrativa, finansiella, kommersiella tjänster och tekniska tjänster.

Kommentar

Vi har tidigare i en artikel i Tax matters framhållit att Skatteverket ställer för höga krav på vilken slags verksamhet ett holdingbolag måste bedriva för att ha rätt till momsavdrag för omkostnader i verksamheten. Domen från EU-domstolen visar nu klart att Skatteverket inte har rätt att kräva att holdingbolagets verksamhet ska bestå av ”administrativa, finansiella, kommersiella tjänster och tekniska tjänster”. Det räcker med att holdingbolaget vid mer än enstaka tillfällen utför momspliktiga transaktioner mot ersättning till dotterbolagen för att utgöra ett sådant aktivt holdingbolag som har avdragsrätt för ingående moms. Enligt vår uppfattning bör Skatteverket nu anpassa sitt ställningstagande till gällande EU-rätt och ompröva sin tidigare restriktiva inställning till holdingbolags avdragsrätt för ingående moms.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulf Hedström

Ulf Hedström

Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln