Enighet med Norge om att ta bort energiskattebefrielse för vindkraft

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Wind-Turbines-solid_0002_burgundyDen svenska regeringen har förbundit sig att lägga fram ett förslag till riksdagen om att ta bort den nuvarande befrielsen för vindkraft och solel som produceras för egen förbrukning. Detta framgår av ett nytt avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat.

Elkraft som produceras i ett vindkraftverk, en solcellsanläggning etcetera av en producent som inte yrkesmässigt levererar elkraft kan enligt nuvarande regelverk bli energiskattebefriad. Regeln har varit omdiskuterad under senare år och innebär i praktiken att el som produceras för egen förbrukning kan vara undantagen från energiskatt (en besparing på upp till 29,4 öre/kWh).

I ett nytt avtal om en gemensam marknad för elcertifikat, underskrivet av Sveriges energiminister och Norges olje- och energiminister, förbinder sig Sveriges regering att under 2015 lägga fram ett förslag till riksdagen om att ta bort den aktuella energiskattebefrielsen.

Enligt avtalet ska förslaget gälla anläggningar för vindkraft och övriga förnybara energikällor som sätts i drift efter den 1 juli 2016 och vars installerade produktionskapacitet leder till en årlig elproduktion som överstiger en årlig elproduktion motsvarande vad en effektgräns om 100 kVA leder till.

I ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet anges att propositionen ska läggas fram i april och behandlas av riksdagen före sommaruppehållet.

Henrik Kjellberg

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln