Har du koll på Norges obligatoriska SAF-T-rapportering?

Närbild på en persons händer som håller i en läsplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

Sedan den 1 januari 2020 kan den norska skattemyndigheten begära in en så kallad SAF-T-rapport. Det är en digital rapport för skatt, moms och redovisning. Här reder vi ut vad det innebär och vilka det berör.

Vilka företag måste kunna ta fram en SAF-T-rapport?

SAF-T-rapportering är obligatoriskt för företag

  • med en omsättning på minst 5 miljoner norska kronor
  • med mer än 600 transaktioner per år
  • som har sin bokföringsinformation elektroniskt tillgänglig.

För företag som inte uppfyller någon av de ovanstående förutsättningarna är SAF-T-rapporteringen frivillig.

Vad är SAF-T-rapportering?

SAF-T står för Standard Audit File-Tax och är ett internationellt standardformat för ett elektroniskt XML-baserat utbyte av redovisningsdata. XML är ett format som används för att strukturera data. I denna data skall skatt, moms och redovisning ingå.

Vad ska SAF-T-rapporten innehålla?

SAF-T-filen ska innehålla

  • bokföringsposter
  • kundfordringar
  • leverantörsskulder.

SAF-T-rapporteringen ersätter inte momsdeklarationerna, utan innebär att företag måste redovisa momsen i ytterligare ett format. Så småningom är det dock tänkt att SAF-T ska ersätta bland annat skatte- och momsdeklarationer.

Varför införs obligatorisk SAF-T-rapportering?

SAF-T togs ursprungligen fram av OECD för att ge skattemyndigheterna enkel tillgång till relevant information i ett läsbart format och möjliggöra mer effektiva skatteinspektioner. SAF-T förväntas bland annat underlätta för företag att lämna in sina redovisningsregister, utföra interna kontrollrevisioner samt dela och analysera data med andra. Genom SAF-T kommer norska skattemyndigheten också på ett mer effektivt sätt kunna samla in bokföringsdata och korta ner handläggningstiden för ärenden.

Andra europeiska länder som också har implementerat SAF-T-rapportering är bland annat Portugal, Luxemburg, Österrike, Polen och Frankrike.

Har du fler frågor om SAF-T? Fråga våra momskonsulter >>

Kommentarer

Genom denna obligatoriska rapporteringsskyldighet måste företag som omfattas kunna skicka in sin bokföringsinformation i SAF-T-format. Vi rekommenderar därför att dessa företag säkerställer att deras affärssystem stödjer den nya standarden. Det är även viktigt att företagen försäkrar sig om att de har all data tillgänglig som behövs till SAF-T-rapporten för att inte riskera att åläggas vite.

Kontakta gärna din momskonsult om du vill veta mer om denna obligatoriska rapporteringsskyldighet.

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: 010 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 10 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt utökat krispaket för små och medelstora företag

På kvällen den 25 mars presenterade regeringen vid en pressträff ett utökat krispaket för att hjälpa svenska små och medelstora företag som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya regler för moms på e-handel till konsumenter i EU och Norge

Nya momsbestämmelser kommer att införas i EU och Norge. Svenska bolag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder, eller varor av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Samlad information om ländernas stödåtgärder

Regeringar runt om i världen inför skatte- och avgiftsåtgärder för att stötta företag som drabbas ekonomiskt av covid-19. I en omfattande ...

Läs artikeln