Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

kvinna arbetar ensam vid laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på inför inlämningen av den privata inkomstdeklarationen. Vi förklarar K10-blanketten och ger andra råd inför deklarationen 2020.

Skatteverket har påbörjat utskick av de förtryckta inkomstdeklarationerna och om du har en digital brevlåda bör du nu ha fått din deklaration. De flesta känner till att blanketten K10 ska följa med deklarationen till Skatteverket men det kan också finnas annat att ta hänsyn till.

Viktiga datum

  • 17 mars - inkomstdeklarationen öppnade för privatpersoner.
  • 31 mars - senaste datum för digital inlämning om du vill få slutskattebesked och skatteåterbäring redan i april.
  • 4 maj - sista datum för inlämning av deklarationen för privatpersoner.
  • 15 juni - sista datum för inlämning för den som har byråanstånd.

För att få skatteåterbäring i april krävs digital inlämning av deklarationen utan tillägg eller ändringar senast 31 mars. Övriga får slutskattebesked och återbäring i juni.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Blankett K10

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag ska du lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

I blankett K10 redovisar du utdelning eller kapitalvinst som du erhållit under 2019. Beskattningen styrs av det så kallade gränsbeloppet som du varje år räknar fram i blanketten. Gränsbeloppet är det som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent.

Räkna ut gränsbelopp med förenklingsregeln

Om du ägde aktier i bolaget vid ingången av 2019 får du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp för inkomstår 2019. Gränsbeloppet fördelas per aktie i bolaget. Det beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Förenklingsregeln är inte beroende av att en viss lön tagits ut från bolaget. Gränsbeloppet bestäms istället utifrån ett schablonbelopp. För inkomstår 2019 är detta belopp 177 100 kronor. Om du har tagit utdelning eller fått en kapitalvinst under 2019 motsvarande detta belopp eller lägre är skattesatsen alltså 20 procent.

Räkna ut gränsbelopp med huvudregeln

Gränsbeloppet enligt huvudregeln består i huvudsak av hälften av de kontanta bruttolönerna som bolaget eller dess dotterbolag betalat ut under året innan beskattningsåret (det vill säga 2018). För att få räkna med löneunderlaget så krävs det att du själv eller en närstående till dig har tagit ut en viss minsta lön från bolaget under 2018. Tänk på att förmåner och kostnadsersättningar inte får räknas med. Det krävs också att du äger aktier som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i bolaget för att få tillgodoräkna dig löneunderlaget.

Kom ihåg att förenklingsregeln bara får användas i ett fåmansföretag per inkomstår. Om du äger flera fåmansföretag där du är aktiv och har kvalificerade aktier så kan du alltså bara använda förenklingsregeln i ett av bolagen och huvudregeln måste användas i de andra.

När du har gjort beräkningarna ska du föra över rätt summa till inkomst av kapital och eventuellt inkomst av tjänst i huvudblanketten (Inkomstdeklaration 1 vid punkt 1.7 och/eller punkt 7.4).

Eftersom outnyttjat gränsbelopp sparas från år till år är det viktigt att ha en uppdaterad K10-blankett. Du ska därför lämna blankett K10 även om du inte har fått utdelning eller har sålt dina aktier.

Blankett K12

Du som under 2019 ägde aktier i ett onoterat företag där varken du själv eller närstående varit aktiv (icke kvalificerade aktier), ska lämna blankett K12 som bilaga till deklarationen. Detta gäller dock bara om du har fått utdelning eller har sålt aktier under 2019.

Läs även: Möjlighet till anstånd med inbetalning av skatt och avgifter

Du har fått ränta från ditt bolag

Om du har lånat ut pengar till ditt bolag finns möjligheten att erhålla marknadsmässig ränta. Denna ska du ta upp som kapitalinkomst vid punkt 7.2, huvudblanketten, precis som andra räntor. Om det inte har lämnats kontrolluppgift till Skatteverket är räntan sällan förtryckt i deklarationen och därför lätt att glömma.

Du har hyrt ut del av din bostad till bolaget

Det är inte helt ovanligt att delägare eller anställda i fåmansföretag hyr ut delar av sin privatbostad som lokal till det egna bolaget.

Hyresinkomsten ska tas upp som inkomst av kapital under vissa förutsättningar. Bland annat måste det finnas ett hyresavtal där man definierar utrymmet i bostaden och hyran måste vara marknadsmässig.

Om du (eller närstående) är anställd i bolaget så får det vanliga schablonavdraget (40 000 kronor) inte dras av från hyresintäkten. Istället får du skäligt avdrag för de faktiska merkostnader som har uppkommit på grund av uthyrningen. Det kan till exempel röra sig om el- och uppvärmningskostnader hänförliga till den uthyrda delen av bostaden.

Överskottet tar du upp som kapitalinkomst vid punkt 7.3 i huvudblanketten.

Du har haft tillgång till bolagets fritidsbostad eller båt

Om bolaget har haft tillgångar som kan användas för privat bruk, som till exempel en fritidsbostad eller båt, så beskattas du för den förmånen som lön. När det gäller delägare i fåmansföretag så spelar det ingen roll hur mycket du har använt fritidsbostaden eller båten. Det räcker att du har haft möjlighet att använda den.

Du ska ta upp marknadsvärdet på förmånen vid punkt 1.1 i huvudblanketten. Kontrollera att bolaget har hanterat förmånen rätt genom att se till att den är medtagen i kontrolluppgifter.

Om du har haft tillgång till egendomen året runt så motsvaras förmånen av marknadsvärdet för ett helt års användning. Beträffande båt kan dock förmånen istället få beräknas på användning under den normala båtsäsongen. Om det har funnits begränsningar i din möjlighet att använda egendomen så minskar förmånsvärdet, till exempel om den varit uthyrd externt eller använts i verksamheten.

Lön till barn eller make/maka

Om du är företagsledare och bolaget har anställt din make eller maka så beskattas de för sin lön från företaget upp till vad som anses marknadsmässigt. Om maken eller makan skulle få en högre lön än vad som är marknadsmässigt så beskattas du som företagsledare för överskjutande del.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är under 16 år, gäller att hela lönen som betalats ut till barnet ska tas upp till beskattning hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är över 16 år gäller att barnet själv beskattas för lönen upp till marknadsmässig nivå. Om barnet får högre lön, ska överskjutande del tas upp hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

Samma regler som för makar gäller för sambor som antingen tidigare varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn.

Investeraravdraget

Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller nyemission kan göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Avdrag ges på upp till hälften av din betalning för andelarna med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Begäran om investeraravdrag lämnar du på blankett K11 och vid punkt 8.7 i huvudblanketten. Tänk på att säkerställa att samtliga kriterier för investeraravdrag är uppfyllda.

Förmån av privat hälso- och sjukvård

Från och med den 1 juli 2018 är förmån av privat finansierad hälso- och sjukvård i Sverige och förmån av vård och läkemedel utomlands skattepliktig. Från detta datum är alltså såväl offentligt som icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård en skattepliktig förmån. Du som haft hälso- och sjukvårdsförmån under 2019 ska alltså ta upp detta som en skattepliktig förmån i din inkomstdeklaration. Var förmånen en sjukvårdsförsäkring där en del av premien är hänförlig till åtgärder som är skattefria, till exempel rehabilitering och företagshälsovård, är detta en delvis skattefri förmån. Skatteverket har godtagit en schabloniserad uppdelning av försäkringspremien, där 60 procent av premien är en skattepliktig förmån och 40 procent är en skattefri förmån. Oberoende av hur du som anställd tar upp förmånen är hela utgiften för försäkringspremien en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne och Emelie Samuelsson

Andreas Stranne och Emelie Samuelsson

Andreas Stranne och Emelie Samuelsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag och Emelie arbetar med företagsbeskattning.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Emelie: 072 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com
Andreas Stranne and Emelie Samulensson work at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Emelie: +46 72 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln