Uppskjuten rapporteringstidpunkt för DAC6

‹ Tillbaka till artiklarna

Tidigare i veckan skrev vi en artikel om att EU-rådet har beslutat att varje medlemsstat ska kunna skjuta upp tidpunkterna för rapportering av arrangemang under DAC6 med sex månader. Nu har Finansdepartementet meddelat att regeringen förbereder ändringar för att skjuta på rapporteringstidpunkten i sex månader.

Finansdepartementet meddelade den 24 juni att regeringen bereder ändringar för att skjuta på rapporteringstidpunkten i sex månader. Historiska arrangemang, det vill säga arrangemang från den 25 juni 2018 - 30 juni 2020 blir rapporteringspliktiga den 28 februari 2021. Arrangemang från den 1 juli 2020 (det vill säga från det datum lagen träder ikraft) blir rapporteringspliktiga den 31 januari 2021. 

Läs tidigare artikel: Tidpunkterna för rapportering av vissa arrangemang skjuts inte upp

Vår analys

Att regeringen nu avser skjuta på rapporteringstidpunkten är mycket glädjande nyheter för de koncerner som kommer att behöva rapportera sina arrangemang. Eftersom det står varje medlemsstat fritt att välja om de vill skjuta fram rapporteringstidpunkten är det viktigt att få koll på vilka stater som skjuter på sin rapporteringstidpunkt och vilka som eventuellt inte gör det. Är det så att vissa stater inte skjuter fram sin rapporteringstidpunkt blir det väldigt viktigt för koncerner att ha koll på rapporteringstidpunkten i respektive land de är verksamma i eftersom det finns risk för att arrangemanget ska rapporteras vid olika tidpunkter i utlandet respektive i Sverige. 

Har du frågor om företagsbeskattning?

 
 
Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand

Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand

Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand arbetar på PwC:s skatteavdelningar i Stockholm respektive Göteborg. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden. Marcus arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Marcus: 010 213 14 34 , marcus.hammarstrand@pwc.com
Fredrik Nilsson and Marcus Hammarstrand work at PwC's office in Stockholm and Gotherburg. Fredrik works with international corporate taxation and Marcus specializes in international transactions.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Marcus: +46 10 213 14 34 , marcus.hammarstrand@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2020 - låt inte coronapandemin hindra en skattereform

I en ny undersökning om skatter visar det sig att närmare två tredjedelar av Sveriges storföretag anser att det är hög tid att genomföra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där ...

Läs artikeln