<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tidpunkterna för rapportering av vissa arrangemang skjuts inte upp, men än är inte sista ordet sagt!

Illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Trots att EU-kommissionen föreslagit att delar av lagen om rapporteringsskyldiga arrangemang (DAC6) ska skjutas upp har den svenska regeringen den 17 juni beslutat att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2020. Två dagar senare meddelade EU-rådet att medlemsstaterna ska kunna skjuta upp rapporteringstidpunkterna i sex månader. Frågan är vad Sverige kommer att göra nu?

Som en följd av de ekonomiska effekter som coronapandemin har medfört så har EU-rådet beslutat att medlemsstaterna ska kunna skjuta upp tidpunkterna för rapporteringsskyldigheten för DAC6 med sex månader. Detta innebär att de arrangemang som blir rapporteringspliktiga från och med den första juli till sista december ska rapporteras före 31 januari 2021. Rapporteringen av de historiska arrangemangen ska ske före den 28 februari 2021. Rådet öppnar dessutom upp för en ytterligare förskjutning av rapporteringstidpunkterna med tre månader. 

Mot bakgrund av EU-kommissionens förslag har bland annat Belgien redan beslutat att skjuta på tidpunkterna kopplade till rapporteringsskyldigheten. Sverige har ett par dagar före förslaget bestämt att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2020 och att de ursprungliga tidpunkterna för rapportering ska gälla.

Beslutet innebär att arrangemang som gjorts under tiden 25 juni 2018 till den 30 juni 2020 ska rapporteras den 31 augusti 2020. Vidare ska arrangemang som görs efter 30 juni 2020 rapporteras inom 30 dagar.

Läs även: EU-Kommissionen föreslår att rapportering under DAC6 och DAC2 skjuts upp

Är en senareläggning av rapporteringstidpunkterna helt uteslutet?

Eftersom den svenska regeringen väntade med att ta beslut om ikraftträdandet av DAC6 hade vi förhoppningen att rapporteringstidpunkten skulle skjutas på i enlighet med EU-kommissionens förslag. Nu har inte det skett. Innebär det att det är helt uteslutet att regeringen skjuter på rapporteringstidpunkten?

Eftersom EU-rådet formellt har beslutat att ge medlemsstaterna möjlighet att skjuta upp rapporteringstidpunkterna förväntar vi oss att fler medlemsstater meddelar att de skjuter upp dem. Vår förhoppning är att regeringen inom kort omprövar möjligheten att senarelägga rapporteringen i Sverige och beslutar om sex månaders senareläggning. I en tid när företagens fokus bör ligga på överlevnad snarare än dokumentation av arrangemang är det rimligt att man utnyttjar möjligheten till senareläggning. Dessutom antogs lagen av Riksdagen för bara två veckor sedan varför företagen borde få mer tid att implementera bra rutiner för att klara av den administrativa bördan. Sannolikt tar även Skatteverket tacksamt emot den extra tid en senareläggning skulle ge för att finjustera de tekniska lösningarna som behövs för att ta emot företagens rapporter.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson & Marcus Hammarstrand

Fredrik Nilsson & Marcus Hammarstrand

Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand arbetar på PwC:s skatteavdelningar i Stockholm respektive Göteborg. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden. Marcus arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Marcus: 010 213 14 34 , marcus.hammarstrand@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln