CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngSverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra länder Sverige saknar utbyte med. Ett av dessa är Kina som dock inte kräver lokal inrapportering av CbCR.

Sverige har, liksom många andra länder, undertecknat det multilaterala avtalet om automatiskt utbyte av land-för-land rapporter ("CbC MCAA"). Syftet med CbC MCAA var att fastställa reglerna och förfarandet för behöriga myndigheter vad gällde det automatiska utbytet av CbC-rapporter mellan de länder som multinationella företag (”MNE”) bedriver verksamhet i. Varje medlemsland till CbC MCAA måste dock upprätta ett bilateralt förhållande med ett annat medlemsland för att aktivera det automatiska informationsutbytet.

Från och med den 8 december har Sverige nu 53 aktiverade bilaterala relationer enligt den senaste uppdateringen på Skatteverkets hemsida. En motsvarande uppdatering ska inom kort göras tillgänglig på OECD:s hemsida.

Vänligen notera att Sverige fortfarande saknar aktiverade bilaterala relationer med ett fåtal andra länder, till exempel Kina.

Vad behöver MNE:s göra i ljuset av rådande situation?

Det är uppenbart att rådande situation inte förutsågs av länderna som undertecknade CbC MCAA. Oavsett så bör MNE:s jämföra de länder man är verksam i, med den uppdaterade lista över länder som Sverige har bilaterala relationer med inom ramen för CbC MCAA.

Eftersom det råder viss osäkerhet om fler bilaterala relationer kommer aktiveras innan 31 december 2017, bör MNE:s överväga att rapportera CbCR lokalt eller genom att använda ett surrogatmoderföretag (”surrogatrapportering”). Detta för att säkerställa att MNE:s efterlever lokal lagstiftning och att lokala skattemyndigheter faktiskt kan erhålla CbC-rapporten.

Vad gäller surrogatrapportering har Skatteverket informerat oss om att deras tolkning av den svenska lagstiftningen innebär att om det ultimata moderföretagets jurisdiktion saknar en aktiverad bilateral relation med jurisdiktion ”X”, ser Skatteverket inget hinder mot att man använder ett surrogatmoderföretag utomlands för surrogatrapportering till jurisdiktion X, under förutsättning att en bilateral relation finns mellan jurisdiktionen för surrogatmoderföretag och jurisdiktion X.

Specifikt vad gäller Kina finns inget krav på lokal inrapportering av CbCR om det saknas en bilateral relation mellan Kina och det ultimata moderföretagets jurisdiktion (exempelvis Sverige). Med andra ord behöver svenska MNE:s inte rapportera in CbCR lokalt i Kina. Notera dock att man kan bli tvingad att lämna in CbC-rapporten inom ramen för en kinesisk skatterevision. Men vad gäller 31 december 2017 finns inget krav på att faktiskt rapportera in CbCR lokalt i Kina. Detta framgår på OECD:s hemsida.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning inom End-to-End (E2E), som använder tekniska lösningar för att hjälpa multinationella koncerner med rapportering och efterlevnad av internprissättningregelverk.
010-212 99 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln