Brexit och immigration – britters möjligheter till fortsatt rörlighet

TM_illis_manniskor ‹ Tillbaka till artiklarna

Ödesdagen för Storbritanniens utträde ur EU närmar sig och fortfarande råder stor osäkerhet. För brittiska medborgare i Sverige har den svenska regeringen lagt fram en plan för hur Sverige ska agera i händelse av en hård brexit. Första steget i planen har nu också kommunicerats av Migrationsverket.

I det första steget ingår att underlätta brittiska medborgares resor till och från Sverige. Det ska ske genom att Migrationsverket utfärdar bevis på brittiska medborgares undantag avseende krav på uppehållstillstånd. Ansökan om sådant bevis ska göras hos Migrationsverket och ambitionen är att en sådan ansökan ska handläggas inom en vecka från ansökningstillfället. Efter att Migrationsverket beslutat i ärendet ska sökanden kunna vända sig till ett av Migrationsverkets servicecenter eller tillståndsreceptioner för att få beviset instämplat i sitt pass.

Ansökan om bevis ska ske på särskilt formulär som tas fram av Migrationsverket. Organisationen för att ta fram formulär och hantera ansökningar ska vara klara senast fredagen den 22 mars.

Kommentar

Migrationsverket har presenterat en konkret handlingsplan för hur de kommer att hantera brittiska medborgares behov av att resa från och tillbaka till Sverige även efter den 29 mars. Handlingsplanen kommer att mildra osäkerheten vad gäller dessa personers fortsatta rörlighet vilket i sin tur möjliggör för såväl arbetstagare som arbetsgivare att planera för framtiden.

Dock kvarstår frågetecken kring hur familjemedlemmar till brittiska medborgare med utomeuropeiska medborgarskap kommer att hanteras då den nu kommunicerade handlingsplanen endast avser brittiska medborgare.

Vi ser fram emot ytterligare information och handlingsplaner från Migrationsverket för att underlätta och mildra osäkerheten på andra områden. Till exempel över hur ansökningar om uppehållstillstånd för arbete, studier och familjeanknytning kommer att hanteras under övergångsperioden.

Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa er i frågor rörande brexit.

Har du frågor om personbeskattning?

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65
Patrik Nyström works
+46 10 212 41 65

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slut på skattefria pensioner i Portugal

Svenska pensionärer som flyttat till Portugal har under vissa förutsättningar inte varit skattskyldiga för sina svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler kan få skattebefrielse för utlandsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog under 2015 att kravet på att en anställd måste vara obegränsat skattskyldig under utlandsarbete för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit och immigration – vad bör arbetsgivare tänka på?

Justitiedepartementet har lagt fram promemorian ”Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit” med ...

Läs artikeln