<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Begränsad avdragsrätt för moms vid individuell mätning och debitering av el/vatten

‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att fastighetsägare som installerar individuell mätning och debitering av el och vatten har avdragsrätt för själva mätutrustningen men däremot inte för installation av el- och vattensystemen i övrigt.

Vi har tidigare kommenterat att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slagit fast att fastighetsägare som inför individuell mätning och debitering (IMD) av el eller vatten måste momsbelägga sådan försäljning till sina bostadshyresgäster (HFD 2019 ref. 54). HFD tog inte ställning till frågan om fastighetsägarnas avdragsrätt för ingående moms, utan återvisade den frågan till Skatterättsnämnden (SRN). 

Majoriteten i SRN ansåg att fastighetsägarna har avdragsrätt vid inköp och installation av både individuella mätare och anläggningar av el- och vattensystem, i den utsträckning anläggningarna används för momspliktiga tillhandahållanden av el och vatten. Skatteverket höll dock inte med SRN utan överklagade förhandsbeskedet till HFD. 

HFD har nu slagit fast att fastighetsägare som inför IMD för el/vatten i ett flerbostadshus har full avdragsrätt för den mätutrustning som behövs för att kunna mäta och debitera el/vatten baserat på hyresgästernas faktiska förbrukning. Däremot har fastighetsägarna inte avdragsrätt för inköp och installation av el- och vattensystem i övrigt (till exempel rör, ledningar och elcentral). Sådana el- och vattensystem är enligt HFD nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål och får därmed betraktas som en del av bostadsbyggnaden. HFD anser därför att sådana inköp omfattas av momslagens avdragsförbud för stadigvarande bostad. 

Kommentar

HFD:s domar medför att fastighetsägare som inför IMD hamnar i den ofördelaktiga situationen att IMD-försäljningen av el och vatten blir momspliktig med 25 procent moms samtidigt som fastighetsägarna inte får dra av all den ingående moms som är hänförlig till den momspliktiga verksamheten. HFD:s praxis leder därmed till en momsinlåsning som minskar de ekonomiska incitamenten att införa IMD. Det är olyckligt eftersom IMD ofta införs som ett led i fastighetsägarnas hållbarhetsarbete och i syfte att minska energiförbrukningen i fastigheterna. 

Det bör noteras att målen som prövats i HFD gäller byggnader som inte innehåller några kommersiella lokaler utan endast bostadslägenheter. HFD:s domar ger därför inget tydligt svar på vad som gäller när IMD införs i en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler. Skatteverkets har dock uttalat att avdragsförbudet för stadigvarande bostad i sådana fall inte är tillämpligt för lokaldelen utan endast för bostadsdelen (se nedanstående ställningstagande). Skatteverket menar därför att fastighetsägare har rätt till momsavdrag för investeringar i el- och vattensystem, i den utsträckning som dessa används för momspliktig verksamhet i lokaldelen av byggnaden. Fastighetsägarens avdragsberäkning kan i sådana fall bli komplicerad, särskilt i fall där lokaler hyrs ut momsfritt och endast IMD-försäljningen av el och vatten momsbeläggs. 

Det är också värt att notera att HFD tidigare har slagit fast att en solcellsanläggning, som installeras på taket av ett flerbostadshus, inte omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Vid installation av solcellsanläggningar har fastighetsägare därför avdragsrätt i den utsträckning anläggningen ska användas för momspliktig verksamhet.  

Kontakta oss gärna om ni har frågor om momshanteringen av IMD eller avdragsberäkningen vid fastighetsinvesteringar. 

Relaterade länkar:

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad. De arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler ...

Läs artikeln