Förslaget om slopade momsgrupper tas vidare trots massiv kritik

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeVi har i tidigare artiklar i Tax matters kommenterat regeringens förslag om att slopa möjligheten till momsgruppsregistrering. Trots massiv remisskritik har regeringen valt att gå vidare med förslaget och har nu skickat det på remiss till Lagrådet. De nya reglerna föreslås träda ikraft januari 2015.

Möjligheten till gruppregistrering innebär i korthet att företag som bedriver finansiell verksamhet eller verksamhet i så kallad skatterättslig kommission har möjlighet att registrera en momsgrupp. Försäljning av varor och tjänster mellan bolag inom en sådan momsgrupp sker utan moms.

Socialdemokraterna har tidigare motsatt sig slopandet av reglerna bland annat med motiveringen att det drabbar lokala och regionala företag hårdare än andra som eventuellt har större möjlighet att omstrukturera verksamheten. Det återstår därför att se vad riksdagsvalet i höst kan innebära för denna fråga.

Kommentar

Vår bedömning är att det finns en stor risk att förslaget blir verklighet. Ett slopande av dessa regler innebär ökade kostnader och ökat administrativt arbete för företagen. Hur respektive företag påverkas varierar givetvis men bör omgående analyseras i varje enskilt fall.

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln