EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeEU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

I domen C-464/12 anses premiebestämda pensionsplaner ha så stora likheter med värdepappers- och specialfonder att pensionsplanerna ska omfattas av samma momsregler. Detta innebär att inköpta tjänster avseende förvaltning av denna typ av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms. Förvaltning omfattar på momsområdet även vissa tjänster av mer administrativ natur om dessa tillsammans utgör en avgränsad enhet och består av funktioner som är specifika och nödvändiga för förvaltningen.

EU-domstolen ställer dock upp vissa kriterier för att undantaget ska vara tillämpligt. Det krävs att det är den anställde som bär all risk avseende kapitalets utveckling och att investeringarna sker med iakttagande av riskspridning. På vilket sätt avgifterna betalas in och av vem saknar däremot enligt domstolen betydelse.

I domen ställdes även frågan om undantaget från moms avseende bland annat betalningar och överföringar är tillämpligt på tjänster som innebär att ett företag tillvaratar pensionskunders rättigheter genom att upprätta konton för dessa i pensionsplanen. EU-domstolen konstaterade att undantaget var tillämpligt.

Denna dom ger upphov till en rad frågeställningar avseende momshanteringen för pensionsföretag och kan till exempel innebära möjlighet att begära återbetalning av moms som fakturerats av externa förvaltare. För förvaltare uppkommer behov av att fastställa om de tjänster som tillhandahålls avseende förvaltning av denna typ av pensionstillgångar är momspliktiga. Avgörandet medför också frågor om i vilken utsträckning avdragsrätten för ingående moms för förvaltare ska begränsas.

Vi tar gärna en diskussion med er om hur domen kan påverka verksamheten.

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Enligt ...

Läs artikeln