EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeEU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

I domen C-464/12 anses premiebestämda pensionsplaner ha så stora likheter med värdepappers- och specialfonder att pensionsplanerna ska omfattas av samma momsregler. Detta innebär att inköpta tjänster avseende förvaltning av denna typ av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms. Förvaltning omfattar på momsområdet även vissa tjänster av mer administrativ natur om dessa tillsammans utgör en avgränsad enhet och består av funktioner som är specifika och nödvändiga för förvaltningen.

EU-domstolen ställer dock upp vissa kriterier för att undantaget ska vara tillämpligt. Det krävs att det är den anställde som bär all risk avseende kapitalets utveckling och att investeringarna sker med iakttagande av riskspridning. På vilket sätt avgifterna betalas in och av vem saknar däremot enligt domstolen betydelse.

I domen ställdes även frågan om undantaget från moms avseende bland annat betalningar och överföringar är tillämpligt på tjänster som innebär att ett företag tillvaratar pensionskunders rättigheter genom att upprätta konton för dessa i pensionsplanen. EU-domstolen konstaterade att undantaget var tillämpligt.

Denna dom ger upphov till en rad frågeställningar avseende momshanteringen för pensionsföretag och kan till exempel innebära möjlighet att begära återbetalning av moms som fakturerats av externa förvaltare. För förvaltare uppkommer behov av att fastställa om de tjänster som tillhandahålls avseende förvaltning av denna typ av pensionstillgångar är momspliktiga. Avgörandet medför också frågor om i vilken utsträckning avdragsrätten för ingående moms för förvaltare ska begränsas.

Vi tar gärna en diskussion med er om hur domen kan påverka verksamheten.

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt på plastbärkassar – vad gäller?

Regeringen föreslår att skatt på plastbärkassar ska tas ut från den 1 maj 2020. Vad säger lagen och vem kan komma att behöva betala? Vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien lämnar EU imorgon – men vad betyder det?

I och med den intensiva nyhetsrapportering så kan det inte ha undgått någon att Storbritannien lämnar EU imorgon den 31 januari. Vad ...

Läs artikeln