Dom från kammarrätten angående momsavdrag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-School-solid_0002_burgundyKammarrätten i Stockholm har meddelat en dom som har betydelse för avdragsrätten för ingående moms i bolag med aktieägarfunktion och utlåning av kapital.

Bakgrund

Bolaget bedriver genom dotterdotterbolag fastighetsförvaltning i Östeuropa. För förvaltningen köper bolaget tjänster från en tjänsteleverantör. Dessa tjänster vidarefaktureras till dotterdotterbolagen till ett pris som understiger inköpspriset. Enligt bolaget har faktureringen motsvarat "maximal uttagbar avgift". Hanteringen har medfört att bolaget gjort större avdrag för ingående moms än vad som redovisats som utgående moms. Skatteverket har efterbeskattat bolaget och anser med bland annat följande motivering att avdragsrätten ska begränsas. Bolagets huvudsakliga verksamhet är enligt Skatteverket att köpa, äga och sälja företag i syfte att ge maximal avkastning kombinerat med utlåning av kapital. Denna verksamhet är en icke-ekonomisk ”investeringsverksamhet” som inte ger rätt till momsavdrag. Endast till en mindre del bedrivs momspliktig konsultverksamhet genom vidarefakturering av förvaltningstjänster.

Kammarrättens dom

Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning och anser att de tjänster som förvärvats inbegriper sådant som till stor del kan hänföras till investeringsverksamheten och utlåningsverksamheten. Kammarrätten har helt gått på Skatteverkets uppfattning och begränsar avdragsrätten för ingående moms till tio procent och hänvisar bland annat till "principen om skatteneutralitet".

Kommentar

Avgörandet är det första i sitt slag där avdragsrätten begränsas med motivering att den skattskyldige bedriver från moms undantagen ägar- eller investeringsverksamhet. Skatteverket har hittills inte genomfört några granskningar inom detta område. Med anledning av domen kan nya granskningar genomföras. Vi fortsätter att bevaka Skatteverkets hantering av frågan.

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln