Äntligen - Förslag om att slopa registrering av uppehållsrätt för EU/EES-medborgare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeRegeringen har föreslagit ändringar med anledning av rörlighetdirektivet och dess genomförande i svensk rätt. Bland annat föreslås att reglerna i utlänningslagen om registrering av uppehållsrätt för EU/EES-medborgare ska tas bort.

Enligt nuvarande regler ska EU/EES-medborgare, med vissa undantag, registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket om man avser att vistas i Sverige i mer än tre månader.

Nu föreslås dock att dessa regler ska slopas, se proposition 2013/14:81.

Regeringen anger bland annat följande skäl.

  • Registreringen i sig har ingen betydelse för EES-medborgarens uppehållsrätt. Uppehållsrätten inträder automatiskt under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
  • Registreringen har en begränsad praktisk betydelse eftersom den inte är avgörande för rätten att vistas i Sverige och inte heller påverkar rätten att folkbokföra sig.
  • Registreringen är endast till begränsad nytta och ledning för andra myndigheter och ger inte något tillförlitligt underlag för att statistiskt följa inflyttningen av EES-medborgare.
  • Det är tveksamt om kravet på dubbelregistrering hos Migrationsverket och Skatteverket (folkbokföringen) är förenligt med rörlighetsdirektivet.

Dessa förändringar i lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Kommentar

En vanlig missuppfattning är att Skatteverket på något sätt ska ”ta över” registreringen, men så är inte fallet. Enligt förslaget upphör registreringen hos Migrationsverket och den ersätts inte av något annat. Reglerna för folkbokföring gäller som tidigare.

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln