Äntligen - Förslag om att slopa registrering av uppehållsrätt för EU/EES-medborgare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeRegeringen har föreslagit ändringar med anledning av rörlighetdirektivet och dess genomförande i svensk rätt. Bland annat föreslås att reglerna i utlänningslagen om registrering av uppehållsrätt för EU/EES-medborgare ska tas bort.

Enligt nuvarande regler ska EU/EES-medborgare, med vissa undantag, registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket om man avser att vistas i Sverige i mer än tre månader.

Nu föreslås dock att dessa regler ska slopas, se proposition 2013/14:81.

Regeringen anger bland annat följande skäl.

  • Registreringen i sig har ingen betydelse för EES-medborgarens uppehållsrätt. Uppehållsrätten inträder automatiskt under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
  • Registreringen har en begränsad praktisk betydelse eftersom den inte är avgörande för rätten att vistas i Sverige och inte heller påverkar rätten att folkbokföra sig.
  • Registreringen är endast till begränsad nytta och ledning för andra myndigheter och ger inte något tillförlitligt underlag för att statistiskt följa inflyttningen av EES-medborgare.
  • Det är tveksamt om kravet på dubbelregistrering hos Migrationsverket och Skatteverket (folkbokföringen) är förenligt med rörlighetsdirektivet.

Dessa förändringar i lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Kommentar

En vanlig missuppfattning är att Skatteverket på något sätt ska ”ta över” registreringen, men så är inte fallet. Enligt förslaget upphör registreringen hos Migrationsverket och den ersätts inte av något annat. Reglerna för folkbokföring gäller som tidigare.

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Regeringen avser att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare den 1 januari 2021

Vi har i tidigare artiklar skrivit om förslaget att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utomlands bosatta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattepliktigt eller skattefritt friskvårdsbidrag – var går gränsen?

Det har under en längre tid varit oklart till vilket belopp friskvårdsbidrag kan utges skattefritt. Domslut på området indikerade tidigare ...

Läs artikeln