Ändrade skatteregler för fastighetsägare – hur blir förslaget?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.pngSenast den 31 mars 2017 ska den så kallade paketeringsutredningen lägga fram sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare. Utredaren Christina Eng säger till SvD Näringsliv att utredningens förslag ska försöka motverka skattefördelarna med att sälja paketerade fastigheter.

Reglerna om underprisöverlåtelser och försäljning av näringsbetingade andelar tillåter idag att företag säljer fastigheter skattefritt via bolagstransaktioner. För att analysera hur skattebelastningen ser ut för branschen jämfört med andra branscher har regeringen tillsatt en utredning kring vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen har som huvudmål att kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter samt presentera åtgärder för att motverka paketering som skatteplaneringsverktyg.

I artikeln i SvD Näringsliv måndagen den 6 februari 2017 anger inte Christina Eng närmare hur reglerna kommer att se ut. Men hon säger att syftet inte är att stoppa skattefriheten vid överlåtelser av näringsbetingade andelar.

Kommentar

Debatten är inte ny. Vare sig kring paketering av fastigheter eller förvärv av fastigheter genom fastighetsreglering som ett led i att sänka stämpelskattekostnaden. Anders Borg gav redan 2014 uttryck för att den kommersiella fastighetssektorn beskattades mindre än andra delar av näringslivet. Att analysera hur skattebelastningen ser ut för branschen jämfört med andra branscher har varit en av utredningens uppgifter och är del i det som ska presenteras senast den 31 mars 2017.

Att utredningen också kommer att föreslå förändrade skatteregler vid försäljning av paketerade fastigheter framgår av ovan nämnda artikel. Ändrade förutsättningar för branschen är därför sannolikt att vänta.

Utöver paketeringsutredningen är frågan kring ränteavdragen en viktig fråga för branschen. Finansdepartementet håller just nu på att bereda implementeringen av EU-direktiv som ska begränsa möjligheten att utnyttja ränteavdrag. Redan före jul gav Magdalena Andersson uttryck för att ett förslag var att vänta inom kort.

Seminarium i Stockholm den 3 april 2017

Med anledning av att paketeringsutredningen förväntas presentera sitt förslag senast den 31 mars 2017 håller PwC ett seminarium den 3 april på Torsgatan i Stockholm där utredningens föreslagna ändringar och effekter presenteras.

Nu har vi utökat antal platser!

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium i Uppsala den 6 april 2017

Läs mer och anmäl dig här 

Vi planerar även fler seminarier på samma tema runt om i landet så håll utkik i vårt kalendarium efter ett seminarium nära dig!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln