<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Högsta förvaltningsdomstolen anser att upplåtelser av aktivitetsbaserade arbetsplatser är momspliktiga

Illustration två människor arbetar vid samma bord ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett nyligen avgjort förhandsbesked slagit fast att upplåtelser av aktivitetsbaserade arbetsplatser (coworking) är momspliktiga. Skatteverket ansåg att det var fråga om momsfri fastighetsupplåtelse. Domen är av stor betydelse för företag verksamma inom coworking vars verksamhet nu kan bedrivas utan att fastighetsägaren och/eller företaget som bedriver verksamheten i lokalerna drabbas av icke avdragsgill moms.

Omständigheterna i målet var i korthet följande. De aktuella lokalerna skulle användas till aktivitetsbaserade arbetsplatser och upplåtas genom medlemskap. Lokalerna utgjordes av ett öppet kontorslandskap med fria arbetsplatser och loungeutrymmen. Medlemmarna var inte garanterade att få en arbetsplats eftersom det erbjöds fler medlemskap än arbetsplatser. Medlemsantalet uppskattades till fyra gånger fler än antalet arbetsplatser. Ingen medlem hade exklusiv förfoganderätt till lokalen eller någon viss del av den. Företaget skulle även anordna gemensamma nätverksaktiviteter och marknadsföringsevent. I medlemskapet ingår bland annat internet och wifi, bemannad reception, tillgång till mötesrum, förvaring i dagskåp, kaffe med mera., städning och bevakning. 

HFD kom fram till att de aktivitetsbaserade arbetsplatserna utgör ett enda sammansatt tillhandahållande och att det inte kan anses vara fråga om en momsfri uthyrning av fastighet då respektive medlem inte har rätt att ta en plats eller yta i besittning i lokalerna och utestänga andra från motsvarande rätt. Detta innebar att kriterierna för vad som utgör momsfri uthyrning av fastighet inte var uppfyllda, enligt HFD. Medlemskapen för de aktivitetsbaserade arbetsplatserna ansågs därför vara momspliktiga.

Kommentar

Det har under en längre tid funnits en osäkerhet kring förutsättningarna för att erbjuda flexibla arbetsplatser och kontorsgemenskap med mera., utan att behöva drabbas av icke avdragsgill ingående moms i verksamheten. Domen klargör att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser inte behöver betraktas som fastighetsupplåtelse, såsom Skatteverket har hävdat. Enligt vår uppfattning kan domen även innebära ökade möjligheter att kunna hyra ut en lokal till flera användare med momsplikt.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Anders Carlbom & Ulf Hedström

Anders Carlbom & Ulf Hedström

Anders Carlbom och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.

Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com

Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln