Högsta förvaltningsdomstolen anser att upplåtelser av aktivitetsbaserade arbetsplatser är momspliktiga

Illustration två människor arbetar vid samma bord ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett nyligen avgjort förhandsbesked slagit fast att upplåtelser av aktivitetsbaserade arbetsplatser (coworking) är momspliktiga. Skatteverket ansåg att det var fråga om momsfri fastighetsupplåtelse. Domen är av stor betydelse för företag verksamma inom coworking vars verksamhet nu kan bedrivas utan att fastighetsägaren och/eller företaget som bedriver verksamheten i lokalerna drabbas av icke avdragsgill moms.

Omständigheterna i målet var i korthet följande. De aktuella lokalerna skulle användas till aktivitetsbaserade arbetsplatser och upplåtas genom medlemskap. Lokalerna utgjordes av ett öppet kontorslandskap med fria arbetsplatser och loungeutrymmen. Medlemmarna var inte garanterade att få en arbetsplats eftersom det erbjöds fler medlemskap än arbetsplatser. Medlemsantalet uppskattades till fyra gånger fler än antalet arbetsplatser. Ingen medlem hade exklusiv förfoganderätt till lokalen eller någon viss del av den. Företaget skulle även anordna gemensamma nätverksaktiviteter och marknadsföringsevent. I medlemskapet ingår bland annat internet och wifi, bemannad reception, tillgång till mötesrum, förvaring i dagskåp, kaffe med mera., städning och bevakning. 

HFD kom fram till att de aktivitetsbaserade arbetsplatserna utgör ett enda sammansatt tillhandahållande och att det inte kan anses vara fråga om en momsfri uthyrning av fastighet då respektive medlem inte har rätt att ta en plats eller yta i besittning i lokalerna och utestänga andra från motsvarande rätt. Detta innebar att kriterierna för vad som utgör momsfri uthyrning av fastighet inte var uppfyllda, enligt HFD. Medlemskapen för de aktivitetsbaserade arbetsplatserna ansågs därför vara momspliktiga.

Kommentar

Det har under en längre tid funnits en osäkerhet kring förutsättningarna för att erbjuda flexibla arbetsplatser och kontorsgemenskap med mera., utan att behöva drabbas av icke avdragsgill ingående moms i verksamheten. Domen klargör att tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser inte behöver betraktas som fastighetsupplåtelse, såsom Skatteverket har hävdat. Enligt vår uppfattning kan domen även innebära ökade möjligheter att kunna hyra ut en lokal till flera användare med momsplikt.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Anders Carlbom & Ulf Hedström

Anders Carlbom & Ulf Hedström

Anders Carlbom och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.

Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com

Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kompletteringsregeln inte tillämplig vid bonusväxling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande fastställt ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och slår fast att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Svenska ränteavdragsregler ifrågasätts av EU-kommissionen

Även de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är enligt EU-kommissionen oförenliga med EU-rätten. I ett ...

Läs artikeln