Aktieutdelning på vårens bolagsstämmor för fåmansföretag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngVårens bolagsstämmor har kommit igång och det ska tas beslut om aktieutdelning. Här kan det vara en idé för ägare till fåmansföretag att tänka till lite extra i år. Nästa år kan både skatten på den lågbeskattade utdelningen vara höjd och storleken på densamma begränsad. Kan vara värt att smida medan järnet är varmt!

Som vi flera gånger skrivit om i Tax matters så ligger försämringar av dagens regler för lågbeskattad utdelning i pipeline. En utredning ska vara klar i september 2016. Denna kan komma att föreslå att skatten på det så kallade gränsbeloppet, som aktiva ägare i fåmansföretag kan ta som utdelning varje år, höjs från 20 till 25 procent. Utredningen kan även komma att föreslå att det belopp som kan tas ut till låg skatt sänks och att sparade gränsbelopp ska tas ut inom viss tid.

Ett alternativ är därför att vid vårens bolagsstämmor överväga att ta ut det kapital som inte behövs i bolaget som utdelning inom ramen för gränsbeloppet. Skatten blir då 20 procent på den utdelningen. Behövs pengarna i bolaget kan de kanske lånas in efter att skatten betalts? Ett är säkert, skatten blir i vart fall inte lägre framöver. Här kan med fördel samråd ske med revisor eller skattejurist då beloppen kan vara stora och mixen av kapital i företaget kan påverka nyckeltal som i sin tur påverkar ratings med mera.

Exempel på några andra uttag ur fåmansföretag

Lån till eget aktiebolag. Lånet kan användas till att förbättra bolagets likviditet, finansiera investeringar eller till att sänka externa skulder. Villkoren för lånet ska dokumenteras och vara marknadsmässiga.

Effekten blir som huvudregel att ägaren skattar 30 procent på räntan och att denna är avdragsgill i bolaget. För hög ränta ses som lön.

Hyra ut lokal till eget aktiebolag. Här krävs att företaget har ett faktiskt behov av lokalen, att avtal upprättas i vilket utrymmet klart definieras och att hyran är marknadsmässig.

Ägaren skattar då 30 procent på hyresinkomsten och hyran är avdragsgill i bolaget. Överhyra ses som lön. Ägaren får inte göra det avdrag på 40 000 kronor som gäller vid uthyrning av privatbostad på en extern marknad. I stället medges ett skäligt avdrag.

Kommentar

Försämras utdelningsmöjligheterna framöver blir det intressant för ägare till fåmansaktiebolag att överväga en mix av olika möjligheter till uttag ur bolaget. Några har listats ovan. Även nyttjande av olika förmåner kan övervägas. I någon mån kan således förändrade regler för utdelning förändra ägares sätt att tänka kring sitt företag. Innan du genomför ett uttag behöver du stämma av med din rådgivare för att beakta samtliga effekter av uttaget.

Entreprenörskväll i Stockholm den 18 maj

Välkommen till vår Entreprenörskväll onsdagen den 18 maj på Fotografiska i Stockholm. Under kvällen kommer vi att prata om dagens skattefrågor och morgondagens ekonomi för entreprenörer. Vi vill öppna upp för en diskussion kring hur vi ser på dagens skattefrågor för entreprenörer och ägarledda företag samt vilka ekonomiska frågor som påverkar utvecklingen. 

Läs mer och anmäl dig här

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide till regeringens stödåtgärder: vilka de är och hur de används

Korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och slopad karensdag. Det är några av regeringens krisåtgärder för att rädda svenska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Annika Winsth i PwC:s serie om framtidens skatter

Intervjuserien Jakten på den försvunna skattereformen fortsätter nu med Annika Winsth – chefekonom på Nordea. Kommer vi i mål med en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklaration 2020 – guide för fåmansföretagare

Covid-19 eller ej, den 4 maj är de flesta skyldiga att ha lämnat in sin deklaration. Delägare i fåmansföretag har en del extra att tänka på ...

Läs artikeln