<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3:12-utredningen – detta händer nu

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngDen 14 november skickades 3:12-utredningen på remiss. Detta innebär att de föreslagna reglerna är ett steg närmare verklighet. Här går vi igenom remissprocessen och vad som händer sen.

Som vi har nämnt tidigare lämnade 3:12-utredningen sitt förslag på ändrade skatteregler för fåmansföretag den 3 november 2016. Den senaste utvecklingen på området, förutom diskussioner i media, är att regeringen under måndagen skickade utredningen på remiss till berörda remissinstanser. Dessa har nu cirka tre månader på sig att komma in med remissvar till Finansdepartementet då sista svarsdag är den 10 februari 2017.

Vad innebär att förslaget är på remiss?

Att förslaget skickas på remiss innebär att regeringen (Finansdepartementet i detta fall) ber utvalda remissinstanser att yttra sig över utredningens förslag. Vanligtvis består remissinstanserna av myndighet, organisationer och kommuner, men möjligheten att yttra sig över förslaget står dock öppen för var och en. Det krävs således ingen inbjudan från Finansdepartementet för att lämna ett remissvar. Syftet med remissförfarande är att regeringen vill bjuda in berörda parter att yttra sig om vilka konsekvenser förslaget kan innebära om det genomförs.

Vad händer normalt sett sen?

Remissvaren kommer därefter att bearbetas varefter Finansdepartementet tar ställning till utredningens förslag. Om det visar sig att många av remissinstanserna är negativa till förslaget kan Finansdepartementet välja att inte gå vidare med hela eller delar av förslaget, vilket i så fall skulle innebära att de föreslagna reglerna inte genomförs så som de presenterats av utredningen.

Om Finansdepartementet väljer att gå vidare med hela eller delar av utredningens förslag upprättas ett utkast på lagtext som skickas på remiss till Lagrådet. Hos Lagrådet granskas förslaget så att det inte strider mot någon gällande lagstiftning.

Finansdepartementet bearbetar därefter förslaget i en proposition som lämnas till riksdagen. Hos riksdagen förbereds förslaget av ledamöterna i skatteutskottet. Utskottet presenterar därefter ett utskottsbetänkande till riksdagen vari det framgår om majoriteten i utskottet anser att lagförslaget ska röstas igenom av riksdagen. Riksdagen debatterar sedan förslaget och röstar därefter i ärendet. Om en majoritet i riksdagen röstar för förslaget utfärdas en ny lag, vilket enligt utredningens förslag ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Alternativt kan förslaget bli en del av budgetpropositionen som presenteras i september 2017 och bereds i så fall på samma sätt som övriga budgetfrågor.

Vi kan således konstatera att det är en bit kvar till dess att utredningens förslag eventuellt blir verklighet och att vi nu, som ett första steg, får avvakta remissinstansernas yttranden som ska presenteras senast den 10 februari 2017.

PwC håller seminarier runt om i landet där utredningens förslag presenteras och analyseras.

Klicka här för mer information

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com
Ida Lejerdal and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12-utredningen har kommit med sitt förslag

Regeringen beslutade i maj 2022 om en utredning av de så kallade 3:12-reglerna. Uppdraget, som har utökats genom flera tilläggsdirektiv, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till nya 3:12-regler - välkommen till PwC:s seminarier

Den 31 maj 2024 presenterar den utredning som sedan maj 2022 arbetat med en översyn av 3:12-reglerna sitt förslag till nya regler. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Efter räntehöjningarna på skattekontot - ta kontroll över din ränta!

Det har nog inte undgått någon att räntorna har höjts kraftigt de senaste åren. Det innebär ett behov av att tänka igenom hanteringen av ...

Läs artikeln