Ytterligare skyldigheter för svenska företag på norska marknaden

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundySedan länge finns ett krav på att alla utländska bolag som gör affärer i Norge måste vara registrerade i Norge och anmäla uppdraget till de norska myndigheterna. Detta gäller oavsett om bolaget eller den anställde ska betala skatt i Norge eller hur kort uppdraget är. Dessa regler har nu skärpts ytterligare.

I anmälan ska framgå uppgifter om företaget, uppdraget och de anställda som ska utföra arbetet i Norge. Saknas rapportering kan bolaget få administrativa pålagor, avgifter och i värsta fall får jobbet inte utföras eller kunden betalar inte fakturan.

Följande områden har påverkats av de nya reglerna.

Nytt rapporteringssystem - A-ordningen

När ett uppdrag anmälts kräver norska myndigheter löpande rapportering och kontrolluppgifter. Detta har tidigare skett varannan månad och har kunnat hanteras via blanketter.

Från och med den 1 januari 2015 införs ett nytt rapporteringssystem avseende arbetsgivarregistering, arbetsgivarrapportering och kontrolluppgifter, den så kallade A-ordningen. Rapporteringen ska ske den 5:e varje månad och rapportering ska då avse föregående månad, exempelvis rapporteras januari 2015 senast den 5:e februari 2015.

Rapportering enligt A-ordningen sker enbart elektroniskt och det är därför viktigt att företaget har fungerande och aktiverade inloggningsuppgifter till den norska myndighetsportalen när det är dags att starta rapporteringen via A-ordningen.

Nya krav på fysiskt besök hos Skatteetaten

Från och med den 1 april 2014 krävs det ett fysiskt besök hos Skatteetaten för att en icke-norsk person ska tilldelas ett D-nummer (motsvarigheten till personnummer). Tidigare har ett D-nummer vanligtvis tilldelats personer i samband med anmälan om arbete. Denna förenkling är tyvärr inte möjlig att tillämpa längre. Det krävs nu att den anställde fysiskt besöker ett skattekontor i Norge och visar upp giltigt pass eller EU-legitimation för att tilldelas ett D-nummer och ett skattekort för det kommande året.

Att tänka på vid försäljning av varor eller tjänster till Norge

I samband med att ett företag säljer tjänster eller varor till Norge uppkommer en rad frågor att hantera. Norge har väl utvecklade system för att fånga in utländska företag och en hel del administration utöver den rapportering som nämns ovan.

Exempel på vanliga problemområden för svenska företag:

  • Krav på särskilt ID för att få komma in på byggarbetsplatser
  • Ingen möjlighet till omvänd moms på fastighetstjänster
  • Skatt från dag ett vid uthyrning av personal
  • Minimilöneregler där traktamente inte ingår vid beräkningen av utbetald lön
  • Arbetstidsregler som till exempel inte medger att man jobbar in fredagen med långa pass måndag till torsdag
  • Krav på intyg om man inte ska betala norska sociala avgifter
  • Många kunder har krav på uppvisande av att dokumentationen är komplett innan betalning av fakturor sker
  • Om utrustning/varor tas med över gränsen måste den förtullas oavsett om de ska tillbaka till Sverige igen eller inte

Har du några frågor eller funderingar du välkomna att höra av dig till undertecknad eller din lokala skatterådgivare. Vi har lång erfarenhet kring denna typ av frågor och ett nära samarbete med PwC Norge.

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck arbetar på PwCs: kontor i Örebro med frågor som rör internationell beskattning av såväl företag, dess anställda som privatpersoner. Johanna har även stor kunskap om företagsetableringar på den norska marknaden.
010-212 47 41
Johanna Glimmerbeck works with issues relating to international taxation of companies, their employees and private individuals at PwC’s office in Örebro. Johanna also has extensive knowledge of business start-ups on the Norwegian market.
+46 10 212 47 41

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Slopad värnskatt kan påverka löneväxling till tjänstepension

Möjligheten för anställda att avstå en del av sin bruttolön i utbyte mot en förmån, exempelvis extra pensionsavsättning, kallas för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Portugal inför beskattning med tio procent på svenska tjänstepensioner

Portugal har föreslagit att börja beskatta de pensionsinkomster som från 2009 varit skattebefriade för inflyttade pensionärer. En sådan ...

Läs artikeln