Worldwide Tax Summaries hjälper dig hålla koll på skatter i omvärlden

TM_WWTS ‹ Tillbaka till artiklarna

Arbetar du med skattefrågor i en större organisation? Då känner du säkert till utmaningen när det gäller att ha koll på vilka olika skattenivåer och regler som gäller i olika länder. Att hantera skatter internationellt tar tid, inte minst med tanke på de förändringar som ständigt sker i omvärlden. Enligt PwC:s undersökning Skattebarometern 2019 så menar många företag att den tid som går åt till skattehantering har ökat under den senaste femårsperioden. Allra störst är förändringen bland större bolag där så många som 52 procent upplever en ökning.

- För att bidra till ökad kunskap och underlätta skattehantering så har PwC tagit fram online-verktyget Worldwide Tax Summaries. Här kan du enkelt söka aktuella skattesatser från fler än 150 länder och på så sätt få tillgång till uppdaterade underlag inför viktiga beslut, berättar Kajsa Boqvist, partner Tax & Legal Services, PwC Sverige.

Verktyget Worldwide Tax Summaries innehåller bland annat:

  • Sökbara tabeller och grafer som snabbt ger landsspecifik information.
  • Tillgång till arkiverad data från tidigare år gör det möjligt att jämföra skattetrender och utveckling inom olika delar av världen.
  • Verktyget är anpassat för att du enkelt ska kunna ladda ner relevanta delar utefter dina egna behov.

Ta del av Worldwide Tax Summaries online-verktyg

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Helg!

2019 har varit ett intressant och spännande år. Brexit, DAC6 och de nya reglerna för begränsning av ränteavdrag är några av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD undanröjer förhandsbesked avseende beskattning på preferensaktier innehavda av anställda

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen beslutat i mål avseende överklagat förhandsbesked att utdelning till anställd som innehar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrätten underkänner tillämpning av skatteflyktslagen på transaktioner med underskottsbolag

Kammarrätten i Stockholm har i ett antal nyligen avgjorda mål slagit fast att underskott som överlever en ägarförändring inte innebär en ...

Läs artikeln