Webbinarium: Nya momsregler i den digitala ekonomin

TM_illis_revisor ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu är det snart dags för nästa del i PwC:s globala webbserie gällande moms och den digitala ekonomin. Det äger rum 6 november 2019. I kommande avsnitt diskuterar vi bland annat utvecklingen på området i Europa och andra länder samt uppmärksammar de nya reglerna för försäljning av varor med lågt värde till privatpersoner i Nya Zeeland. Syftet med webbinariet är att underlätta för bland annat svenska företag att kunna implementera de nya reglerna korrekt. Missa inte chansen att delta på detta webbinarium.

Nya momsregler i Nya Zeeland

I Nya Zeeland har det antagits en ny lag som innebär att företag som är etablerade utanför Nya Zeeland samt elektroniska marknadsplatser och återförsäljare som underlättar leverans till Nya Zeeland, måste momsregistrera sig och redovisa 15 procent moms vid:

  1. Försäljning av varor värderade till 1 000 Nya Zeeländska dollar (NZD) (cirka SEK 6 200) eller mindre,
  2. Som levereras till slutkonsumenter på Nya Zeeland (B2C),

Ovan punkter gäller under förutsättning att dessa försäljningar överstiger NZD 60 000 (cirka SEK 370 000) under en tolvmånadersperiod.

Denna nya lag kommer att gälla från och med den 1 december 2019.

Förändringar kring indirekta skatter i Europa

Under webbinariet kommer även andra viktiga ändringar kring europeiska indirekta skatter att diskuteras, bland annat;

  • Det europeiska e-handelspaket för moms 2021
  • Skyldigheter för elektroniska gränssnitt
  • Effekterna av Brexit

Även nya regler som träder i kraft 1 januari 2020 i Singapore, Malaysia (digitala tjänster) och Norge (varor med lågt värde) kommer beröras och sammanfattas under seminariet.

Kommentar

Syftet med reglerna i Nya Zeeland är att stoppa förlusten av skatteintäkter från den stadiga tillväxten av online-shopping. Med anledning av att dessa bestämmelser börjar gälla inom bara några veckor, måste säljare som agerar på den marknaden att behöva agera omgående. Företagens system och prissättning måste uppdateras för att undvika att momsen på varor och tjänster direkt påverkar vinstmarginalerna. Vi kommer därför, på nästa webbinarium, diskutera praktiska tips för att underlätta en smidig implementering för företag. Även om reglerna i stort sett liknar de regler som infördes i Australien förra året, förekommer skillnader och det är därför viktigt att företag förstår detaljerna i reglerna för att kunna implementera dem korrekt.

Även i Europa sker flera förändringar på området och det är därför av betydelse för företag som verkar inom den digitala ekonomin att hålla sig uppdaterade för att kunna anpassa sig till de nya reglerna kring indirekta skatter. För vidare diskussion eller frågor kring ovan förändringar hänvisar vi till webbinariet.

Webbinarium den 6 november 2019

Webbinariet hålls av PwC UK och sänds live den 6 november 2019 klockan 8:00 PM CET (20:00 svensk tid).

Klicka här för att anmäla dig

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Paulina Pleijel

Paulina Pleijel

Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
072-880 93 97
Paulina Pleijel works with Value Added Taxes at PwC’s Gothenburg office.
+46 72 880 93 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln