Vad händer med fåmansföretagsreglerna?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundyFåmansföretagsreglerna (”3:12”) har sedan dess införande förändrats ett stort antal gånger. Det pågår för närvarande ett antal olika lagstiftningsarbeten som kan leda till nya förändringar.

Reglerna infördes ursprungligen genom den stora skattereformen 1990/91. Genom reformen kom löneinkomster att beskattas progressivt med upp till 50 procent och kapitalinkomster proportionellt med 30 procent. Syftet med reglerna var från början att förhindra att fåmansföretagare skulle ta ut inkomster från bolaget som en lägre beskattad kapitalinkomst istället för en högre beskattad löneinkomst. Över åren har reglerna justerats ett stort antal gånger, dels för att beakta företagarrisken och dels för att premiera företagare som anställer. Ett antal justeringar har också gjorts för att stoppa ”hål” i lagstiftningen. Skattesatsen för kapitalinkomster har sedan år 2006 sänkts till 20 procent inom det så kallade gränsbeloppet medan skattesatsen för löneinkomster nu från den 1 januari 2015 höjs till 60 procent. Sammantaget innebär detta att det uppkommer ytterligare spänningar mellan löne- och kapitalinkomst.

Regeringen har i höstbudgeten aviserat att regelverket ska ses över just mot bakgrund av påstådd möjlighet till så kallad inkomstomvandling. Att beakta i sammanhanget är att det i allmänhet krävs substantiella löneuttag med därav följande arbetsgivaravgifter för att erhålla en kapitalbeskattad möjlighet. Utöver detta pågår en utredning angående hur regelverket fungerar vid generationsskiften där en överlåtelse av företaget till familjen i princip är mindre förmånlig än en försäljning till extern part. I entreprenörsutredningen ingår i uppdraget att se över även dessa regler.

Vad kan vi då förvänta oss av ovan lagstiftningsarbeten och utredningar och hur kan reglerna se ut för att för att driva tillväxt, innovationer och jobb?

På vår entreprenörsdag den 19 november kommer bland annat dessa frågor att diskuteras.

Ta chansen och lyssna till bland andra Emma Wiklund, tidigare modell och idag egenföretagare, Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna och Susanne Najafi, entreprenör och delägare i Parelle/Eleven.se.

Läs mer och anmäl dig redan idag

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln