<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillfälliga anstånd och företrädaransvar – vad gäller?

Illustration förstoringsglas med check-tecken i ‹ Tillbaka till artiklarna

Företag kan nu ansöka om att skjuta upp betalning av skatt och avgifter. Men vad gäller när företag ansöker om anstånd? Kan bolagsföreträdare bli personligt ansvariga för företagets skatteskulder? Skatteverket har kommit med ett ställningstagande.

Sedan regeringen föreslog tillfälliga anstånd med inbetalning av skatter och avgifter har frågan om företrädaransvar uppstått. Kan bolagsföreträdare bli personligt ansvariga om bolaget inte kan betala skatten när anståndet upphör? Skatteverket har nu kommit med ett välkommet ställningstagande för landets företagare. De kommer inte ansöka om så kallat företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av dessa tillfälliga anstånd.

Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt började gälla den 30 mars men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari. Företag kan alltså, utöver att ansöka om att skjuta upp skatteinbetalningar, också få tillbaka pengar för redan betald skatt.

Vad är företrädaransvar?

Företrädaransvaret innebär att en företrädare kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Om företrädaren uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet underlåtit att vidta verksamma åtgärder för att avveckla bolagets skulder senast på skatternas förfallodag, kan personen påföras personligt betalningsansvar.

Vad gäller för tillfälliga anstånd?

Efter att frågan om tillfälliga anstånd och företrädaransvar lyfts av branschförbunden kom Skatteverket snabbt med ett ställningstagande. Av ställningstagandet framgår att Skatteverket inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av så kallat tillfälligt anstånd. Detta innefattar även den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden.

Om någon uppenbarligen utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna anser Skatteverket att det kan bli aktuellt att i enstaka fall ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt.

Detta innebär att Skatteverket inte kommer ansöka om företrädaransvar så länge det tillfälliga anståndet gäller och inte heller retroaktivt från 1 januari 2020. Företagare som beviljats anstånd riskerar initialt inte företrädaransvar för skatter som inte betalas under mars till september. Efter att det tillfälliga anståndet har löpt ut gäller vanliga regler om företrädaransvar. Det innebär att bolagsföreträdare kan få företrädaransvar om företaget inte kan betala förfallna skatter efter 12 månader när anståndstiden löpt ut.

Kommentar

Vi har upplevt att det varit en stor oro bland landets företagare att företrädare ska drabbas av företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga i de oroliga tider vi upplever. Det är därför både bra och välkommet att Skatteverket kommer med ett tydligt ställningstagande att så inte blir fallet. Detta förutsatt att företag inte uppenbart och helt i strid med syftet utnyttjat möjligheterna att söka tillfälliga anstånd. För skatter och avgifter som inte omfattas av tillfälliga anstånd gäller fortsatt vanliga regler om dessa inte betalas senast på förfallodagen, det vill säga om grov oaktsamhet eller uppsåt föreligger kan Skatteverket kräva företrädaransvar.

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Kontakt: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln