Tillfälliga anstånd och företrädaransvar – vad gäller?

Illustration förstoringsglas med check-tecken i ‹ Tillbaka till artiklarna

Företag kan nu ansöka om att skjuta upp betalning av skatt och avgifter. Men vad gäller när företag ansöker om anstånd? Kan bolagsföreträdare bli personligt ansvariga för företagets skatteskulder? Skatteverket har kommit med ett ställningstagande.

Sedan regeringen föreslog tillfälliga anstånd med inbetalning av skatter och avgifter har frågan om företrädaransvar uppstått. Kan bolagsföreträdare bli personligt ansvariga om bolaget inte kan betala skatten när anståndet upphör? Skatteverket har nu kommit med ett välkommet ställningstagande för landets företagare. De kommer inte ansöka om så kallat företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av dessa tillfälliga anstånd.

Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt började gälla den 30 mars men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari. Företag kan alltså, utöver att ansöka om att skjuta upp skatteinbetalningar, också få tillbaka pengar för redan betald skatt.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Vad är företrädaransvar?

Företrädaransvaret innebär att en företrädare kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Om företrädaren uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet underlåtit att vidta verksamma åtgärder för att avveckla bolagets skulder senast på skatternas förfallodag, kan personen påföras personligt betalningsansvar.

Vad gäller för tillfälliga anstånd?

Efter att frågan om tillfälliga anstånd och företrädaransvar lyfts av branschförbunden kom Skatteverket snabbt med ett ställningstagande. Av ställningstagandet framgår att Skatteverket inte kommer att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av så kallat tillfälligt anstånd. Detta innefattar även den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden.

Om någon uppenbarligen utnyttjat möjligheterna till att medges ett tillfälligt anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna anser Skatteverket att det kan bli aktuellt att i enstaka fall ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare som agerat uppsåtligt.

Detta innebär att Skatteverket inte kommer ansöka om företrädaransvar så länge det tillfälliga anståndet gäller och inte heller retroaktivt från 1 januari 2020. Företagare som beviljats anstånd riskerar initialt inte företrädaransvar för skatter som inte betalas under mars till september. Efter att det tillfälliga anståndet har löpt ut gäller vanliga regler om företrädaransvar. Det innebär att bolagsföreträdare kan få företrädaransvar om företaget inte kan betala förfallna skatter efter 12 månader när anståndstiden löpt ut.

Kommentar

Vi har upplevt att det varit en stor oro bland landets företagare att företrädare ska drabbas av företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga i de oroliga tider vi upplever. Det är därför både bra och välkommet att Skatteverket kommer med ett tydligt ställningstagande att så inte blir fallet. Detta förutsatt att företag inte uppenbart och helt i strid med syftet utnyttjat möjligheterna att söka tillfälliga anstånd. För skatter och avgifter som inte omfattas av tillfälliga anstånd gäller fortsatt vanliga regler om dessa inte betalas senast på förfallodagen, det vill säga om grov oaktsamhet eller uppsåt föreligger kan Skatteverket kräva företrädaransvar.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf

Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
072-995 26 17 Stefan Asklöf work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 72 995 26 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln