Utökad möjlighet för momspliktig uthyrning av gemensamma ytor

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0001_maroon.pngHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att en fastighetsägares uthyrning av gemensamma ytor i ett vård- och omsorgsboende kan omfattas av moms.

Ett fastighetsbolag ansökte om frivillig skattskyldighet under uppförande av en byggnad, som skulle hyras ut till en kommun, för användning som gruppbostad för personer med särskilda behov. Ansökan innefattade ytor som skulle användas som kök, allrum, tv-rum, personalutrymmen, tvättstuga, städförråd och soprum samt proportionell andel av gemensam yta som avsåg teknikrum, fastighetsförråd och entréer. Vårdtagarnas lägenheter och resterande andel av gemensam yta ingick inte i ansökan.

Skatteverket avslog ansökan om frivillig skattskyldighet för köket, allrummet, tv-rummet och entréerna. Motiveringen var att dessa ytor inte enbart användes av personalen utan även av vårdtagarna, och därför utgjorde del av stadigvarande bostad, vilket inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet.

HFD konstaterar att biutrymmen, i det här fallet entréerna, inte kan omfattas av registrering för frivillig skattskyldighet eftersom de inte är möjliga att hyra ut separat. Kök, allrum och tv-rum är däremot inte biytor utan uthyrningsbara ytor, som i princip kan disponeras i flera verksamheter samtidigt. HFD menar att det måste prövas om ytorna i det enskilda fallet används i en eller flera verksamheter.

Vårdtagarnas lägenheter inrymmer alla faciliteter som är normalt för en lägenhet i det allmänna bostadsbeståndet. De gemensamma ytorna utgör därför inte ett komplement till bostäderna. I de gemensamma utrymmena utförs ett omfattande omsorgsarbete av personal som alltid finns på plats. Sammantaget anser därför HFD att kök, allrum och tv-rum ska anses vara utrymmen för kommunens omsorgsverksamhet och de kan därför omfattas av frivillig skattskyldighet.

Kommentar

Skatteverket anser att gemensamma ytor inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms oavsett hur de faktiskt används. Genom HFD:s dom uppkommer en möjlighet för fastighetsägaren att inkludera gemensamma utrymmen i den frivilliga skattskyldigheten vid uthyrning av till exempel gruppboende till kommunen. För fastighetsägaren innebär detta att en större del av hyran kan beläggas med moms. Därmed kan fastighetsägaren göra avdrag för moms på såväl investeringar som löpande driftskostnader som kan hänföras till de gemensamma, uthyrningsbara utrymmena.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Lena Josefsson, Christina Grape och Sarah Ammar

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Lena Josefsson

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln