Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden i avtal ingångna efter den 20 juni 2017 kommer att beskattas som inkomst av tjänst. Detta påverkar även pensionen då varken styrelseproffs eller företag vars styrelse kan bestå av en eller flera externa styrelseledamöter kommer att kunna göra avdragsgilla tjänstepensionsavsättningar från och med 2018.

HFD:s dom får konsekvenser för såväl styrelseproffs som för uppdragsgivare som betalar ut styrelsearvoden. Idag är det vanligt att personer som arbetar som styrelseproffs fakturerar från sitt företag i vilket det tecknas tjänstepensionsförsäkring med sjuk- och premiebefrielseförsäkring samt andra försäkringar. Frågan som uppkommer efter HFD:s dom är hur styrelseproffs framåtriktat ska lösa frågan kring försäkringsskydd och pension.

Enligt inkomstskattelagen får avdrag för pensionspremier göras av de personer som är obegränsat skattskyldiga och som har:

  1. avdragsgrundande inkomst av anställning och som helt saknar pensionsrätt i den anställningen, eller
  2. avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Vidare framgår av socialförsäkringsbalken att uppdragsarvode (även om personen inte är anställd) räknas till ”inkomst av anställning”. Enligt det resonemanget bör ett styrelseproffs kunna göra avdragsgilla pensionsavsättningar.

Denna fråga har dock testats i HFD. I RÅ 2005 ref. 68 prövades om en styrelseledamot kunde göra avdrag enligt huvudregeln varvid HFD nekade avdrag för styrelseledamoten.

Vare sig tjänstepensionsbeskattningsutredningen eller lagrådsremissen om slopad avdragsrätt för privat pensionssparande har berört frågan.

Vi har specialister som arbetar med pension och försäkringsfrågor men även med individbeskattning samt skatterelaterade frågor för ägarledda bolag. Det finns alternativa metoder att pensionsspara på. Antingen genom direktpension eller genom att spara beskattade medel för framtida pension.

Hör gärna av er till oss med frågor och funderingar.

Har du frågor om skatt?

Intresseområde: Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Anna Gustring Boman och Sten Levin

Anna Gustring Boman och Sten Levin
Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg, men med uppdrag över hela landet. Sten har fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com
Anna Gustring Boman works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues at PwC’s office in Stockholm. Sten Levin works as a pensions specialist at PwC’s office in Gothenburg.
Anna: +46 10 212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Sten: +46 10 213 22 17, sten.levin@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.