<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngRegeringen begärde 2015 att en utredning skulle tillsättas gällande hur en ny reglering av den svenska spelmarknaden skulle kunna utformas via ett licenssystem, istället för spelmonopolet som den nuvarande lagstiftningen bygger på.

Bakgrunden till spelutredningens uppdrag är att utveckling av spelmarknaden i Sverige har, på grund av internet, lett till att spelandet sker över nationsgränser hos spelbolag som inte omfattas av den statliga kontrollen. Utländska spelbolag som inte har tillstånd att anordna spel i Sverige har idag en marknadsandel på 23 procent och andelen växer med 1-2 procentenheter per år.

Nu har utredningens betänkande överlämnats och utredningen föreslår stora förändringar av spelmarknaden, bland annat föreslås att det statliga spelmonopolet bryts och att spelmarknaden delas upp i tre delar enligt följande:

  1. Spelautomater och fysiska casinon
  2. Traditionella lotterier, exempelvis prenumerationslotterier och skraplotter samt
  3. Onlinespel inom till exempel sport, bingo och casino

Onlinespel är den del av spelmarknaden som enligt utredningen ska konkurrensutsättas, vilket innebär att marknaden öppnas för andra aktörer än statliga bolag. För företag som vill bedriva verksamhet i Sverige på det konkurrensutsatta området kommer det krävas att företaget ansöker om en licens. Kravet på licens omfattar inte endast företag som tillhandahåller spel till spelare, utan även företag som utvecklar, designar eller anpassar spel eller på annat sätt utgör en del av tillhandahållandet av spel. Licenssystemet föreslås bli förenat med en ansökningsavgift samt en årlig tillsynsavgift.

Ur ett skatteperspektiv är den mest intressanta nyheten att en skatt på det konkurrensutsatta området föreslås. Skatten ska betalas av företag som anordnar spel och skattesatsen föreslås bli 18 procent på spelnettot. Detta innebär att skatten drabbar det led som är närmast spelaren. Spelnettot ska beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda insatserna som spelföretaget mottar och de sammanlagda utbetalningarna som företaget gör på spel som sker av deltagare i Sverige. Utredaren tror att en skattesats på 18 procent kommer att leda till att 90 procent av företagen som i dagsläget marknadsför spel i Sverige, kommer att ansluta sig till licenssystemet och därmed lyda under svensk lagstiftning.

För att spelare som nyttjar spelbolagens tjänster ska få incitament att använda ett företag som har licens i Sverige föreslår spelutredningen en ändring i Inkomstskattelagen som gör att vinster på spel från ett företag som inte har licens i Sverige ska beskattas hos spelaren. Motsvarande vinst från ett spelbolag som har licens kommer att vara skattefritt hos spelaren.

Reglerna föreslås börja gälla från och med januari 2019.

Kommentar

För företag som verkar inom spelbranschen kan lagstiftningen vara välkommen då den svenska spelmarknaden blir reglerad och därmed fullt ut accepterad att verka på. Det blir också en bättre förutsägbarhet med avseende på vilka regler företagen i branschen har att förhålla sig till. Ett föråldrat system med monopol byts också ut. Regleringen kan också öka möjligheterna att marknadsföra sig på den svenska marknaden. Detta innebär att dagens utländskt reglerade spelbolag med svensk licens bland annat får möjlighet att lagligt sponsra idrottsevenemang och idrottsvarumärken. Det kan nämnas att spelskatt redan har införts i andra länder och det föreslagna systemet liknar det som införts i Storbritannien (skatt med 15 procent) och Danmark (skatt med 20 procent). Vi uppfattar att den föreslagna svenska spelskatten om 18 procent kommer att ligga på en nivå som är acceptabel för spelbolagen som drabbas av skatten direkt eller indirekt.

PwC kommer givetvis att följa utvecklingen på området tillsammans med våra kunder inom spelbranschen. Frågor som uppkommer är bland annat om alla spelbolag kommer att kunna söka licens på lika villkor och hur spelkunderna kommer att reagera på regleringen. En viktig fråga för aktörerna i branschen är att beslut fattas om införande av de nya reglerna i god tid innan 1 januari 2019 så att företagen hinner söka licens i tid.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln