<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

OECD:s “Pillar 1" och ”Pillar 2” - nytt förslag på regeländringar

Tax matters har tidigare rapporterat om OECD/G20:s rapporter, så kallade ”blueprints” avseende Pillar 1 och Pillar 2. Den 1 juli 2021 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

Regeringen begärde 2015 att en utredning skulle tillsättas gällande hur en ny reglering av den svenska spelmarknaden skulle kunna utformas ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avskrivning av goodwill ska beaktas vid internprissättning

Kammarrätten anger i en ny dom att avskrivning av goodwill ska ingå i beräkningsunderlaget för internprissättning. Företag bör se över sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU föreslår införande av obligatoriskt informationsutbyte gällande skatterelaterade förhandsbesked

EU-kommissionen presenterade den 18:e mars ett förslag på ”Tax Transparency Package” som framförallt berör obligatoriskt informationsutbyte ...

Läs artikeln
Dela