Skatteverket lämnar klart besked om hantering av moms på förskottshyror för uthyrning av verksamhetslokaler

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementMånga hyresvärdar har ställt sig frågan hur momsen ska redovisas på förskottshyror som en följd av de nya reglerna om frivillig skattskyldighet den 1 januari 2014, där Skatteverkets beslut om frivillig skattskyldighet ersatts med hyresvärdens debitering av moms på hyran.

En fråga som uppkommit är om en förskottsdebiterad moms som tas ut innan skattskyldigheten inträtt är en sådan ”korrekt” debiterad moms som krävs för att skattskyldighet ska inträda när hyresgästen tillträder?

Skatteverket godtar i sitt ställningstagande att moms på förskottshyror som tas ut från och med 2014 medför att den frivilliga skattskyldigheten inträder när hyresgästen sedermera tillträder lokalen.

En annan fråga som ställts är när en sådan förskottsdebiterad moms ska redovisas hos hyresvärd och hyresgäst?

Skatteverket konstaterar här att förskottsregeln i momslagen om att redovisa momsen vid betalning inte gäller, eftersom denna regel förutsätter att ersättningen redan är skattepliktig när den betalas till hyresvärden. Skatteverket anser istället att momsen i dessa fall ska redovisas när tjänsten har tillhandahållits. Skatteverket lämnar bland annat följande exempel på denna redovisning:

Hyresvärden aviserar hyresgästen hyra den 15 mars 2014, för hyresperioden april-juni 2014 och betalning sker den 25 mars 2014. Den utgående momsen ska då redovisas vid hyresperiodens slut, det vill säga i juni 2014. Om betalning tas emot först till exempel den 5 april 2014 ska momsen redovisas i perioden för april 2014. Hyresgästen medges avdragsrätt i motsvarande perioder som hyrevärden är redovisningsskyldig.

Kommentar

Genom ställningstagandet klarläggs att Skatteverket godtar att hyresvärdarna blir frivilligt skattskyldiga genom förskottsaviseringarna för lokaler där skattskyldighet inte tidigare gällt. Dessutom lämnas klara riktlinjer vid vilka tidpunkter momsen ska redovisas, vilket vi tycker är bra. Det bör dock noteras att hyresgästerna inte medges rätt till momsavdrag förrän vid den första hyresperiodens slut, när betalning skett innan den första hyresperioden inletts.

Seminarium om de nya momsreglerna för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster

Det hög tid att börja förbereda sig för de nya momsreglerna för bland annat telekommunikationstjänster som träder ikraft den 1 januari 2015. Onsdagen den 26 mars bjuder vi in till seminariet där vi kommer att gå igenom vad de nya reglerna innebär och vad effekterna blir av dessa. Seminariet är tänkt att ge ditt företag en förståelse för hur reglerna kommer att påverka företaget och vad för typ av åtgärder som kan vara aktuella att vidta. Läs mer i artikeln "Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – har du börjat förbereda dig?"

Boka din plats på seminariet

Lena Josefsson

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln