<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteverket förlorar mål om omvärdering av byggtjänster

Kvinna byggbranschen ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta Förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om omvärdering av beskattningsunderlaget för moms i samband med försäljning av byggentreprenad till en bostadsrättsförening. Domstolen underkänner Skatteverkets beräkningsmodell.

Vid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till bostadsrättsföreningen för att därefter teckna ett entreprenadavtal med samma förening om uppförandet av byggnaden. Skatteverket har under flera år granskat brf-projekt och i många fall fattat beslut om omvärdering på den grunden att verket anser att byggbolagen allokerat för stor del av vinsten i projekten till den momsfria markförsäljningen och för liten del till de momspliktiga entreprenadtjänsterna.

I momslagen finns regler om omvärdering av beskattningsunderlag som, om vissa förutsättningar är uppfyllda, gör det möjligt att beskatta en transaktion till dess marknadsvärde. Det framgår också direkt av lagtexten att med marknadsvärde avses det belopp som köparen skulle få betala till en oberoende säljare för en sådan vara eller tjänst. Om någon sådan jämförbar omsättning inte kan fastställas utgörs marknadsvärdet istället av självkostnadspriset.

Skatteverket har i många fall menat att marknadspriset på entreprenadtjänsten kan beräknas på ett annat sätt än vad lagstiftningen föreskriver, nämligen genom att Skatteverket utgår från det totala pris som föreningen får betala för fastigheten och entreprenaden, minskat med ett uppskattat marknadspris på fastigheten vid överlåtelsetillfället.

Högsta Förvaltningsdomstolen underkänner nu Skatteverkets beräkningsmodell. Eftersom regler om omvärdering ska tolkas restriktivt finns det inte utrymme för att fastställa ett marknadsvärde på annat sätt än det som framgår av lagtexten. Det innebär att när Skatteverket vill ha till stånd en omvärdering som går utöver självkostnadspriset måste verket ta fram underlag som visar värdet på en jämförbar omsättning.

Vår kommentar

Domstolen är mycket tydlig och konstaterar att omvärderingsreglerna inte ger utrymme för Skatteverkets skönsmässiga metod för bedömning av marknadsvärdet, utan att beskattningsunderlaget endast får bestämmas på de två sätt som framgår av lagtexten.  Utgången var väntad men domen är ändå välkommen då den ökar rättssäkerheten och förutsägbarheten i beskattningen vid bostadsutvecklingsprojekt. En genomtänkt avtalsutformning mellan entreprenör, säljare av fastighet och bostadsrättsförening är dock fortsatt viktig.

Välkommen till webbinarier om fastighetsmoms!

Vi vill passa på att slå ett slag för vår nya webbinarieserie om fastighetsmoms. Det första tillfället handlar om moms vid individuell mätning och debitering av el/vatten samt moms- och energiskattefrågor vid solcellsinvesteringar. Klicka här för mer information och anmälan! 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Henrik Ivarsson och Lena Josefsson

Henrik Ivarsson och Lena Josefsson

Henrik Ivarsson och Lena Josefsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg.

Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ser framtidens skattefunktion ut?

Skattefunktionen brukar uppleva en hektiskt tid under årets första månader för att hinna med att hantera områden som skatterapporteringar, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PRI publicerar rapport med fokus på en hållbar skattepolicy

PRI är ett nätverk bestående av investerare som med stöd av FN arbetar för att främja hållbara investeringar. Nu har PRI publicerat sin ...

Läs artikeln