<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattereform i sikte när politiker och företagare tycker till

Kvinnor och män i lokal ‹ Tillbaka till artiklarna

När PwC nyligen frågade ut samtliga riksdagspartier om synen på skattepolitikens utformning gavs en tydlig bild. Sju av åtta partier ställer sig bakom en övergripande skattereform under kommande mandatperiod. Åsikten delas dessutom av en majoritet av Sveriges företag.

Frågan om en skattereform seglar upp som en viktig fråga inför nästa mandatperiod. I juni presenterade PwC undersökningen Skattebarometern som visade på att andelen bolag som är positivt inställda till en skattereform har ökat markant, från 42 procent förra året till 56 procent i år. Särskilt angelägna är de mindre och medelstora bolagen, där 59 procent ser det som viktigt med en skattereform.

Bred enighet om en skattereform bland partierna

Parallellt har PwC även intervjuat riksdagspartierna om hur de ser på en större reform av skattesystemet. Här visar resultaten på en bred enighet.

– Som väntat är det mycket som skiljer partierna åt när det gäller skattefrågorna. Däremot var det förvånande att det fanns en så stor enighet kring en skattereform. Det var bara Kristdemokraterna som svarade att de inte tänker prioritera frågan under nästa mandatperiod. Alla andra partier vill arbeta för en skattereform, berättar Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare med ansvar för små och medelstora företag, PwC.

– Väger vi samman politikernas svar med den bild som företagen ger blir det närmast oundvikligt att inte påbörja utformningen av en större reform under nästa mandatperiod, menar Oscar Warglo, skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag, PwC.

Om PwC:s politikerutfrågning Skatterna och valet 2022

Höstens riksdagsval närmar sig och den politiska temperaturen stiger allt mer. PwC följer som vanligt utvecklingen inom skatteområdet och har frågat ut riksdagspartierna om deras syn på framtidens skatter i en intervjuserie. Intervjuerna ägde rum under våren/sommaren 2022 och genomfördes av PwC:s skatterådgivare Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo. Här kan du ta del av intervjuerna: Skatterna och valet 2022.Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln