Nytt skatteavtal med Brasilien

TM_tre-kollegor-samtal (1) ‹ Tillbaka till artiklarna

Sverige och Brasilien har förhandlat fram ett nytt skatteavtal vilket bland annat innebär sänkningar i tillåtna källskattesatser på utdelning, ränta och royalty.

Utdelning

Enligt det tidigare avtalet fick beskattningen i källstaten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren var ett bolag och 25 procent i övriga fall.

Enligt det nya avtalet har källstatens rätt att beskatta utdelning sänkts till 10 procent om mottagaren är ett bolag som innehar minst 10 procent av rösterna i utdelande bolag under en period om 365 dagar. I övriga fall har skattesatsen sänkts till 15 procent.

Ränta

I tidigare avtal hade källstaten rätt att beskatta räntans bruttobelopp med 25 procent skatt om mottagaren var en fysisk person, handelsbolag eller enkelt bolag och 15 procent i övriga fall.

Enligt det nya avtalet har källstatens rätt att beskatta ränta sänkts till 10 procent i fråga om ränta på lån och krediter som beviljats över minst sju år i samband med försäljning av industriutrustning eller i samband med investeringsprojekt, liksom finansiering av offentliga arbeten. I övriga fall är skattesatsen oförändrat 15 procent.

Royalty

I tidigare avtal hade källstaten rätt att beskatta bruttobeloppet av royalty som uppkommit genom nyttjandet av eller rätten att nyttja varumärke med 25 procent och 15 procent i övriga fall.
Enligt det nya avtalet har källstatens rätt att beskatta royalty som härrör från nyttjande av eller rätten att nyttja varumärken sänkts till 15 procent och till 10 procent i övriga fall.

Kommentar

Brasilien är en stor och intressant marknad för svenska exportföretag. Företag kan dock uppleva att det inte är helt lätt att verka i Brasilien mot bakgrund av att landets skattesystem är komplicerat och skatteuttaget är högt. För att begränsa det totala skatteuttaget i koncerner har svenska bolag under flera år fört diskussioner med regeringen om att ändra skatteavtalet med Brasilien för att förbättra företagsmiljön. Det är därför glädjande att dessa diskussioner nu burit frukt och att källskatten på överföringar i form av utdelningar, royalty och (i viss mån) ränta nu sänkts.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Klara besked om skattemässigt direktavdrag för standardhöjande åtgärder

Den 4 juni 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i mål avseende rätten att direkt kostnadsföra utgifter för åtgärder som i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Socialdemokraterna ger sin syn

Socialdemokraternas Jörgen Hellman är för att se över skattesystemet och hänvisar till Januariavtalet. En översyn ska ske utifrån att både ...

Läs artikeln