SAF-T – framtidens elektroniska inrapporteringssystem för att kontrollera redovisningsdata?

Kvinnor kollar på en läsplatta ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi har tidigare skrivit om kravet på SAF-T-rapportering, elektroniskt inrapporteringssystem för redovisningsdata, som infördes i Norge den 1 januari 2020. På samma tema följer här en artikel om SAF-T-rapportering i andra europeiska länder och vad Polens krav på utvidgad SAF-T-rapportering innebär.

Uppdatering 2020-03-17: Polen har meddelat att de nya bestämmelserna kommer att gälla från 1 juli 2020 istället för från 1 april 2020.

Vilka länder i Europa har infört SAF-T-rapportering och hur skiljer sig rapporteringen åt mellan de olika länderna?

Portugal var först i Europa med att införa SAF-T-rapportering år 2008. Därefter har även Österrike, Frankrike, Litauen, Luxemburg, Polen och Norge infört SAF-T. Det finns även en diskussion i flera andra europeiska länder om att införa SAF-T varför vi säkert får anledning att återkomma i ämnet.

Det förekommer tre olika sorters SAF-T-rapportering i Europa:

  1. Data ska skickas in när skattemyndigheten ber om det, ofta i samband med skatterevision.
  2. Data ska skickas in löpande utöver momsdeklarationerna.
  3. Data ska skickas in löpande och momsdeklarationen har ersatts av SAF-T.

Länderna som infört SAF-T-rapportering har olika krav på när filen ska skickas in:

  • Endast på begäran av respektive lands skattemyndighet: Norge, Österrike, Frankrike, Litauen och Luxemburg.
  • Löpande: Polen och Portugal.

Utvidgad SAF-T-rapportering i Polen från 1 april 2020

SAF-T-rapporteringen i Polen ändras under 2020. För rapporteringsperioder från 1 april 2020 måste stora bolag lämna in en så kallad VDEK SAF-T-fil månadsvis. Den första filen ska därmed vara inlämnad senast den 25 maj 2020. Medelstora och små bolag måste lämna in motsvarande fil för rapporteringsperioder från 1 juli 2020. Den nya filtypen VDEK SAF-T är mer omfattande än den tidigare SAF-T-filen och kräver bland annat specifika taggar för vissa varor och tjänster. Fram till förändringen har de rapporteringsskyldiga bolagen varit skyldiga att lämna in SAF-T-filer utöver sina deklarationer (enligt punkt 2 ovan). Den nya VDEK SAF-T-filen ersätter momsdeklarationerna varför bolagen inte längre kommer att behöva lämna in en separat momsdeklaration. Polen övergår alltså till en rapportering (enligt punkt 3 ovan). Övriga skattedeklarationer ska lämnas in separat även fortsättningsvis.

I samband med de nya rapporteringskraven inför Polen nya sanktioner. Varje fel i VDEK SAF-T-filen medför en böter om PLN 500, vilket motsvarar cirka 1 200 svenska kronor.

Har du fler frågor om SAF-T? Fråga våra momskonsulter >>

Kommentarer

Fler och fler länder i Europa kräver elektronisk inrapportering av bokföringsdata, till exempel SAF-T. Denna digitaliseringstrend visar att staterna ställer allt högre krav på företagen vad gäller transparens och moderna ekonomisystem. För att företagen ska klara av att skicka in den nya filtypen kan konsekvensen bli att de får ökade kostnader för att köpa in och anpassa sin mjukvara. Ytterligare en utmaning för svenska företag med handel i andra europeiska länder är att respektive land infört SAF-T på olika sätt och med olika krav.

Kontakta gärna din momskonsult om du vill veta mer om SAF-T-rapportering i Europa.

Läs även

I en tidigare artikel på Tax matters skrev vi om Norges nya redovisningskrav, vad SAF-T är och vilka företag som berörs: Har du koll på Norges obligatoriska SAF-T-rapportering?

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln