Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer ‹ Tillbaka till artiklarna

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationerUnder gårdagen enades EU:s finansministrar om att ge möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer.

Enligt nuvarande momsregler beskattas tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg enligt normalskattesatsen för moms, det vill säga i Sverige med 25 procent. För fysiska publikationer (böcker, tidningar och tidskrifter) har medlemsstaterna idag möjlighet att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats. I Sverige är skattesatsen 6 procent. Vissa länder har tillåtits tillämpa kraftigt reducerad moms (under 5 procent) eller ingen moms alls.

Det nya förslaget kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad momssats eller kraftigt reducerad moms – eller till och med ingen moms alls – även på elektroniska publikationer. Kraftigt reducerad skattesats och nollskattesats kommer endast att tillåtas för medlemsstater som idag tillämpar dessa på ”fysiska” publikationer. Tillhandahållande av streamad musik eller video kommer fortsättningsvis att beskattas enligt normalskattesatsen. Normalskattesatsen ska även tillämpas på publikationer som ”till övervägande del” består av musik/video. Medlemstaterna har givits möjligheten att själva definiera begreppet ”till övervägande del”.

Kommentar

Möjligheten till reducerad momsats på även elektroniska publikationer kommer att ta bort konkurrenssnedvridningen som idag föreligger mellan fysiska publikationer och elektroniska publikationer. Något att hålla koll på är att definitionen av elektroniska publikationer kan skilja sig åt mellan de olika EU-länderna. Detta kräver således att berörda företag har kontroll på om den tillhandahållna publikationen utgör en sådan elektronisk publikation som ska beskattas med en reducerad momsats i respektive land.

Det är viktigt att understryka att reglerna ger medlemstaterna en möjlighet att tillämpa en reducerad momssats på elektroniska publikationer och att förslaget inte är av tvingande karaktär. Hittills har så vitt vi vet samtliga partier i Sverige haft en positiv inställning till förslaget och vi ser därmed ingen anledning till varför förslaget inte skulle genomföras i Sverige. Givet det för närvarande något osäkra parlamentariska läget är det dock oklart när en sådan ändring kan komma att genomföras i Sverige. Så snart ett eventuellt införandedatum är känt återkommer vi med kommentarer.

Kontakta gärna oss om du vill diskutera vad denna förändring kan innebära för din verksamhet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com
Henrik Gustafsson and Elif Agic works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: +46 10 212 56 21, elif.a@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Momsavdragsrätt vid holdingbolags förvaltning av dotterdotterbolag

Kammarrätten har i ett avgörande medgett momsavdrag på kostnader för börsintroduktion och nyemission såsom allmänna omkostnader för ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekartan 2019 – Vänsterpartiet näst på tur i skattediskussionen

När Tony Haddou från Vänsterpartiet besökte oss handlade samtalet bland annat om skatt som grund för en ökad jämlikhet i samhället. Tony ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln