PwC bevakar skatteförslagen i vårbudgeten 2016 – en sammanställning av kända förslag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Bank_red.pngOnsdagen den 13 april presenterar Finansdepartementet vårbudgeten för 2016. Här listar vi de skatteförslag som kan komma att bli aktuella i årets vårbudget. Många av förslagen är redan kända och kan hittas på Finansdepartementets webbsida.

Förslag med förändring redan från 1 augusti 2016

 • Utökad möjlighet att använda RUT-avdrag för vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster (beräknas minska skatteintäkterna med 335 miljoner kronor 2016).
 • Sänkt skatt på vissa biodrivmedel (beräknas minska skatteintäkterna med 150 miljoner kronor 2016).

Förslag med förändring från 1 januari 2017

 • Slopad avdragsrätt för representation vid måltider och annan förtäring samt införande av tak på 300 kronor per person och tillfälle som underlag för avdrag för mervärdesskatt. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 640 miljoner kronor för år 2017. Läs mer i tidigare artikel på Tax matters.
 • Höjning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt till en nedre gräns om 438 400 kronor och en övre skiktgräns om 644 000 kronor för beskattningsåret 2017. Höjningen är därmed lägre än vad som vanligtvis är fallet och beräknas öka skatteintäkterna med 1,13 miljarder kronor för 2017.
 • Sänkt mervärdesskatt från 25 procent till 12 procent för mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 270 miljoner kronor 2017 och sedan med 240 miljoner kronor årligen.
 • Sänkt arbetsgivaravgift i vissa fall för enmansföretagare som nyanställer. Sänkningen genomförs genom att endast ålderspensionsavgift behöver betalas under anställningens första 12 månader. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 410 miljoner kronor 2017 och 330 miljoner kronor kommande år. Ändringen föreslås vara temporär och tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med den 31 december 2021 och som avser anställningar som inte påbörjats före den 1 april 2016. Läs mer i artikel på Företagarbloggen.
 • Ny möjlighet till RUT-avdrag för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden (beräknas minska skatteintäkterna med 190 miljoner kronor från 2017 till 2020). Förslaget föreslås tillämpas för första gången beskattningsåret efter 31 december 2016.
 • Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuldförbindelser för bland annat banker (beräknas öka skatteintäkterna med 1,38 miljarder kronor 2017). I förslaget ingår även ett tillägg till koncernbidragsreglerna och en förenkling av underskottsreglerna som bedöms minska skatteintäkterna med 50 miljoner kronor 2017. Läs mer i tidigare artikel på Tax matters.
 • Nytt avdrag för borttagning av vissa utsläppsrätter för bolag som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Ändringen föreslås tillämpas första gången för beskattningsåret efter 31 december 2016.
 • Sänkt koldioxidbeskattning på dieselbränsle som används i båtar och skepp i jordbruk-, skogsbruk och vattenbruksverksamhet (beräknas minska skatteintäkterna med cirka 1 miljon kronor).
 • Ändrade regler för värdering av lager av finansiella instrument och förpliktelser vid beskattningsinträde genom fusion och fission. Ändringen föreslås tillämpas på beskattningsåret efter den 31 december 2016.
 • Sänkt intäktsränta på skattekontot, lägst 0 procent, för att undvika att skattekontot används för sparande. Läs mer i tidigare artikel på Tax matters.

Övriga förslag

 • Införande av vissa definitioner i det tidigare presenterade förslaget om kemikalieskatter till budgetpropositionen 2017. Detta förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
 • Tillämpningen av de tidigare införda reglerna om nedsättning av förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar förlängs till 31 december 2019.
 • Fortsatt nedsättning av energiskatt för hushåll samt för den privata och offentliga servicesektorn i vissa kommuner i norra Sverige.

Kommentar

Utifrån vad som sedan tidigare har kommunicerats från regeringen och de områden som listas förväntar vi oss inga större nyheter i samband med vårbudgeten i år.

Det som kan bli intressant att följa är hur regeringen planerar att finansiera de kostnadsökningar som tidigare aviserats avseende de så kallade ”välfärdsmiljarderna” till kommunerna.

Vi kommer att bevaka ovan skatteförslag och återkomma med uppföljande artiklar efter att regeringen har presenterat vårbudgeten för 2016 nu på onsdag den 13 april.

Andreas Stranne och Filip Engström

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Lämna en kommentar