Paketeringsutredningen – remisstiden förlängd

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngTax matters har följt paketeringsutredningen sedan den rapporterades i slutet av mars i år. Förra veckan lämnade regeringen sin promemoria, Nya skatteregler för företagssektorn, med förslag till nya regler för begränsning av ränteavdrag där remisstiden går ut i slutet av september. Båda förslagen har stor påverkan på fastighetsbranschens aktörer och regeringen har nu förlängt remisstiden för paketeringsutredningen fram till den 15 september.

De förslag till skatteregler som lanseras i dessa två remisser är i stora delar mycket komplicerade och har stor påverkan på fastighetsbranschens aktörer, var för sig men framförallt som en sammantagen ansats. Beslutsfattare från landets fastighets- och entreprenadbolag bör därför i sin analys läsa båda förslagen och i den mån remissyttrande övervägs noga bedöma och beskriva vilka sammantagna effekter dessa kan få på branschen och samhällsutvecklingen i övrigt.

Båda paketen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Under Almedalsveckan, på tisdag den 4 juli kl 16.00, kommer vi att diskutera den svenska skattetsunamin som sköljer över fastighetsbranschen för närvarande, hur de föreslagna reglerna bör analyseras och hur de påverkar branschen på kort och lång sikt.

Vår bedömning är att branschens aktörer, mot bakgrund av föreslagna regelpaket, kommer behöva en väl organiserad skattefunktion som med en klar strategisk approach noga planerar och följer upp sin hantering av finansiering och hantering av skatten.

Välkomna till vår eftermiddag i Almedalen, tisdag den 4 juli med start klockan 16.00 på Hästgatan 9, några kvarter uppför backen från Donners Plats.

”Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin - var står vi och vart är vi på väg?” - tisdag den 4 juli kl 16.00-16.45.

”Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin - och vad säger marknaden?” - tisdag den 4 juli kl 17.00-18.00

Läs mer om våra seminarier på "PwC i Almedalen"

Ta del av rapporten ”Paketeringsutredningen – en del av den svenska  skattetsunamin”

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln