<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Optionsbeskattning i fokus vid Swedish Entrepreneurship Summit

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngStiftelsen Entreprenörskapsforum sammanställer och presenterar en gång per år forskning kring entreprenörskap som är relevant för kommande lagstiftning och som påverkar näringslivet. Incitamentsutredningen presenterade nyligen sitt förslag till beskattning av en ny typ av personaloptioner. Näringslivets representanter i utredningen är positiva till förslaget, men i media och i den efterföljande debatten har förslaget kritiserats starkt.

Vid konferensen som i år hölls i Malmö sällade sig Rune Andersson, Mellby Gård, och Sydsvenska Handelskammarens ordförande Nicolas Hassbjer, Tequity AB, till kritiken. – För snävt. Gör om och gör rätt, var Runes uppmaning. Förslaget är nu ute på remiss fram till augusti. Läs mer i våra tidigare blogginlägg "Kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutrednings förslag" och "Kvalificerade personaloptioner – intressant verktyg för entreprenörsledda företag och start ups"

Några övriga frågor och budskap.

  • Små och stora företag är beroende av varandra för att FoU och kunskap ska sprida sig till nya framgångsrika företag. Detta är tydligast utanför Stockholmsregionen.
  • Internationalisering. Mikael Blomkvist, grundare av Roxtec AB, arbetar nu med nya start ups. Han spenderar cirka en vecka per månad i Silicon Valley för att ta till sig marknadstänk kring sina nya företag.
  • Expertskatten. Förutom en konkurrenskraftig kapital- och bolagsskatt visar erfarenheter att möjligheterna att erhålla lägre skatt för utländska experter, både inom företag och forskning, måste förbättras.
  • Produktiviteten i företagen. Denna är ofta lägre i bolag utanför Stockholmsregionen. En viktig fråga att lyfta som Sydsvenska Handelskammaren arbetar med.
  • Styrelseledamöters ansvar för skatter som bolaget ska betala. Detta är för långtgående enligt de flesta under konferensen. Lagstiftningen behöver förtydligas och möjligheten begränsas. Nu är ansvaret närmast strikt enligt ett nytt rättsfall.

Kommentar

Det är angeläget att ny lagstiftning som påverkar entreprenörer baseras på forskning och god erfarenhet.

När det gäller skatter stod options- och expertskatten i fokus på denna tillställning. To walk the talk när det gäller hållbarhet och infrastruktur var också uppe för diskussion. Som exempel har Mikael Blomkvist, grundare av Roxtec, själv bekostat en laddningsstation för elbilar utanför Karlskrona när han nyligen köpte en Tesla.

Konferensen hölls i Hyllie. En ort som stått i fokus i debatten om nyanlända under det senaste året. Möjligen blir deras entreprenörskap ett tema vid nästa års konferens. Redan har förslag kommit i vårbudgeten. Fler lär komma i höstbudgeten. Hur det går med optionsförslaget återstår att se.

Entreprenörskväll i Stockholm den 18 maj

Välkommen till vår Entreprenörskväll onsdagen den 18 maj på Fotografiska i Stockholm. Under kvällen kommer vi att prata om dagens skattefrågor och morgondagens ekonomi för entreprenörer. Vi vill öppna upp för en diskussion kring hur vi ser på dagens skattefrågor för entreprenörer och ägarledda företag samt vilka ekonomiska frågor som påverkar utvecklingen.

Läs mer och anmäl dig här

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Förslag om avtrappat ränteavdrag för vissa lån

I januari 2024 presenterade finansdepartementet ett lagförslag om avtrappat ränteavdrag för vissa lån. Förslaget innebär att ränteavdraget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln