<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orange.pngUnder den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter som nu diskuteras. Detta påverkar flera företag. Här kommer en kort lägesrapport.

I början av januari skrev Mikael Carlén, skatteansvarig på PwC, och jag en debattartikel i Dagens industri där vi pekade på det vi såg i vårt jobb – att sammantaget från olika utredningar låg rekordhöjda skatter i pipeline inför höstbudgeten 2017 och kort därefter. Detta oroade våra kunder på olika sätt. Även övriga ägare och företag behövde uppmärksammas på diskuterade förändringar.

Sedan dess har Moderaterna tillsammans Kristdemokraterna sagt att de vill se en gemensam alternativ budgetproposition i höst från Alliansen. Centern har sagt att de i förväg vill bryta ut vissa skattefrågor ur höstbudgeten och rösta om dessa enskilt i riksdagen. Centern har även ordförandeposten i riksdagens skatteutskott. Liberalerna avser rikta misstroendeförklaring mot finansministern om inte tre kritiska skattefrågor backas. Sverigedemokraterna har uttalat sig emot vissa skattehöjningar, bland annat inom ramen för 3:12-reglerna. Vänsterpartiet har pekat på att de har ett avtal med regeringen i vissa skattefrågor. Ledarskribenter har haft olika uppfattningar om det taktiska i olika ageranden.

Det som kan konstateras som en gemensam nämnare är att en båt på olika sätt nu satts i sjön av oppositionen. Finansministern har också öppnat för diskussioner med oppositionen.

Så här kan läget i olika skattefrågor sammanfattas just nu:

3:12-förslaget. Här har regeringen backat i de mest tillväxtpåverkande delarna. Kvar är i huvuddelen skattehöjningen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet från 20 till 25 procent. Förslaget i de förändrade delarna är nu ute på remiss. Omfattande kritik kan även väntas mot detta förslag i olika delar. 3:12 är en av de skattefrågor som förefaller ena oppositionen i riksdagen. Det är nu mer oklart än tidigare om den återstående delen av förslaget genomförs. Alla borgerliga partierna och SD är emot att den så kallade entreprenörsskatten höjs.

Finansskatten som skulle träffa cirka 300 000 företag. Detta förslag har dragits tillbaka. Oklart om regeringen återkommer med ett mer begränsat förslag. Har ersatts av en avgift som tillsvidare träffar banker.

Kilometerskatten. Förslaget har dragits tillbaka för att arbetas om. Centern har sagt nej.

Flygskatten. Har kopplats till finansiering av nedsatta arbetsgivaravgifter för aktiebolag som anställer sin förste medarbetare förutom ägaren. Liberalerna motsätter sig flygskatten.

Höjd skatt på arbete. Även här finns ett uttryckligt motstånd inom alliansen när det gäller att inte räkna upp den nedre brytpunkten för statlig skatt så som tänkt.

Skatt på värdestegringar på fastigheter som ägs via aktiebolag, så kallade paketerade fastigheter, vid överlåtelse av bolaget. Detta förslag kom i dagarna och ska nu ut på remiss. Förslaget kan leda till en skatteökning på upp mot 17 miljarder kronor per år för branschen. Förslaget har ännu inte diskuterats inom politiken.

Begränsning av vinster i välfärdsföretag. Ingen direkt skattefråga, men regeringen verkar backa från delar av förslaget.

Sänkt bolagsskatt och begränsning av ränteavdragen i bolag. Något förslag har ännu inte kommuniceras. Enligt finansministern skulle det kommit direkt efter årsskiftet. Diskussioner förs enligt uppgift mellan regeringen och Vänsterpartiet. Nu väntas förslaget före midsommar, eller kanske i vårpropositionen. Alltjämt osäkert både vad avser innehåll och när förslaget, som måste ut på remiss, kommer.

Kommentar

Politiken bör ta ett ökat ansvar för de skattskyldiga, även om den parlamentariska situationen är ovanlig för Sverige just nu och val stundar. Entreprenörer och företag som vill framåt önskar en ökad tydlighet för att kunna fatta rätt beslut om investeringar och göra så i rätt tid. Nu pendlar många frågor.

När det gäller 3:12 har jag under det senaste halvåret i ett ärende lämnat fyra olika besked, avvakta utredningen, gör sannolikt si och så och sedan rättning mittåt. Nu avvaktar vi beslut. Kundens lakoniska kommentar är, ”det är bra att ni håller oss uppdaterade”.

När det gäller de skattefrågor som nu är uppe så var slutsatsen tidigare att det som stoppas in i budgetpropositionen, vilket alla skattefrågor ska som huvudprincip, också kommer att beslutas av riksdagen. Den slutsatsen är inte längre lika säker. En båt, eller flera båtar om man så vill, har trots satts i sjön när det gäller invändningar mot skattehöjningar. Båten kommer att lägga till någonstans, sannolikt inte i avgångshamnen.

En indikation på hur regeringen resonerar inför höstens budgetproposition kan komma i vårpropositionen den 18 april. I denna aviseras ofta hur regeringen ser på det ekonomiska läget och vilka skarpa förslag man avser lägga till hösten.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Skatt som valfråga var huvudtemat när PwC:s skatteavdelning återigen anordnade panelsamtal i Almedalen. Med en namnkunnig panel bestående ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln