<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OECD:s “Pillar 1” och “Pillar 2” - nu är rapporterna publicerade

‹ Tillbaka till artiklarna

För att uppnå samstämmighet, substans och transparens på skatteområdet och på så sätt motverka aggressiv skatteplanering beslutade OECD 2013 att tillsammans med G20-länderna att genomföra totalt 15 åtgärdspunkter. Den första punkten har nu resulterat i två rapporter, så kallade blueprints, rörande digital skatt som presenterades den 12 oktober 2020.

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) består av mer än 135 medlemsländer. IF har fortsatt arbetet med den första av de 15 åtgärdspunkterna, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”. En delrapport presenterades i mars 2018 och IF antog i januari 2019 ett förslag avseende digital skatt. Förslaget omfattar två så kallade pillars (pelare). Pelare 1 är inriktad på nexus och vinstfördelning, medan pelare två fokuserar på en global minimiskatt som är avsedd att hantera kvarvarande frågor relaterade till BEPS.

Läs även: OECD släpper information om arbetet kring digital beskattning

Målet är att slutföra arbetet i mitten av 2021 

Arbetet är målsatt att slutföras i mitten av nästa år. Det innefattar en presentation av slutgiltiga lagförslag och rekommendationer samt att genomföra ändringar av det internationella regelverket i enlighet med det. 

Vem omfattas av förslaget?

De två pelarna är inriktade på utmaningarna i den digitala ekonomin. 

Pelare 1 fokuserar på aktörer inom Automated Digital Services (ADS) och Consumer Facing Businesses (CFB). Reglerna i enlighet med pelare 1 förutsätter att koncernens konsoliderade intäkter överstiger ett visst tröskelvärde. För tillfället har ett tröskelvärde om 750 miljoner euro föreslagits, men man har inte enats än.

Pelare 2 avser främst multinationella koncerner som omfattas av skyldigheter i enlighet med CbCR ( beskrivs i rapporten under åtgärdspunkt 13) och nämner även tröskelvärdet om 750 miljoner euro. Reglerna utesluter dock vissa moderföretag, såsom investerings- och pensionsfonder, statliga enheter, internationella och ideella organ.

Vad innebär förslaget?

Pelare 1 - Nexus och vinstallokering 

Förslaget för pelare 1 innefattar ett nytt multilateralt instrument för vinstallokering och nexus, som bestämmer vinstbeskattningsrättigheter som summan av Belopp A och Belopp B enligt nedan:

  • Nya nexusregler innebära att en del av vinsten ska fördelas till marknads- / användarjurisdiktioner (Belopp A).
  • Belopp B kommer att bestå i en fast avkastning baserat på baslinjemarknadsaktiviteter och distributionsaktiviteter avsedda att approximera resultat som bestäms enligt armlängdsprincipen. 

Pelare 2 - Global minimiskatt 

Förslaget för pelare 2 innehåller ett nytt multilateralt instrument eller en grund för nationell lagstiftning som föreskriver rätten att "skatta tillbaka" där andra jurisdiktioner inte gör det. Det för att tillse att alla stora internationellt verksamma företag betalar åtminstone en minimiskatt.

Läs mer om rapporterna på OECD:s webbsida.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Femke van der Zeijden & Frida Karlsson

Femke van der Zeijden & Frida Karlsson

Femke van der Zeijden och Frida Karlsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com
Frida: 072-994 75 46, frida.f.karlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln