<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OECD:s “Pillar 1” och “Pillar 2” - nu är rapporterna publicerade

‹ Tillbaka till artiklarna

För att uppnå samstämmighet, substans och transparens på skatteområdet och på så sätt motverka aggressiv skatteplanering beslutade OECD 2013 att tillsammans med G20-länderna att genomföra totalt 15 åtgärdspunkter. Den första punkten har nu resulterat i två rapporter, så kallade blueprints, rörande digital skatt som presenterades den 12 oktober 2020.

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) består av mer än 135 medlemsländer. IF har fortsatt arbetet med den första av de 15 åtgärdspunkterna, “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”. En delrapport presenterades i mars 2018 och IF antog i januari 2019 ett förslag avseende digital skatt. Förslaget omfattar två så kallade pillars (pelare). Pelare 1 är inriktad på nexus och vinstfördelning, medan pelare två fokuserar på en global minimiskatt som är avsedd att hantera kvarvarande frågor relaterade till BEPS.

Läs även: OECD släpper information om arbetet kring digital beskattning

Målet är att slutföra arbetet i mitten av 2021 

Arbetet är målsatt att slutföras i mitten av nästa år. Det innefattar en presentation av slutgiltiga lagförslag och rekommendationer samt att genomföra ändringar av det internationella regelverket i enlighet med det. 

Vem omfattas av förslaget?

De två pelarna är inriktade på utmaningarna i den digitala ekonomin. 

Pelare 1 fokuserar på aktörer inom Automated Digital Services (ADS) och Consumer Facing Businesses (CFB). Reglerna i enlighet med pelare 1 förutsätter att koncernens konsoliderade intäkter överstiger ett visst tröskelvärde. För tillfället har ett tröskelvärde om 750 miljoner euro föreslagits, men man har inte enats än.

Pelare 2 avser främst multinationella koncerner som omfattas av skyldigheter i enlighet med CbCR ( beskrivs i rapporten under åtgärdspunkt 13) och nämner även tröskelvärdet om 750 miljoner euro. Reglerna utesluter dock vissa moderföretag, såsom investerings- och pensionsfonder, statliga enheter, internationella och ideella organ.

Vad innebär förslaget?

Pelare 1 - Nexus och vinstallokering 

Förslaget för pelare 1 innefattar ett nytt multilateralt instrument för vinstallokering och nexus, som bestämmer vinstbeskattningsrättigheter som summan av Belopp A och Belopp B enligt nedan:

  • Nya nexusregler innebära att en del av vinsten ska fördelas till marknads- / användarjurisdiktioner (Belopp A).
  • Belopp B kommer att bestå i en fast avkastning baserat på baslinjemarknadsaktiviteter och distributionsaktiviteter avsedda att approximera resultat som bestäms enligt armlängdsprincipen. 

Pelare 2 - Global minimiskatt 

Förslaget för pelare 2 innehåller ett nytt multilateralt instrument eller en grund för nationell lagstiftning som föreskriver rätten att "skatta tillbaka" där andra jurisdiktioner inte gör det. Det för att tillse att alla stora internationellt verksamma företag betalar åtminstone en minimiskatt.

Läs mer om rapporterna på OECD:s webbsida.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Femke van der Zeijden & Frida Karlsson

Femke van der Zeijden & Frida Karlsson

Femke van der Zeijden och Frida Karlsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Frida:+46 (0)72 994 75 46, frida.f.karlsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln