OECD föreslår stora ändringar till reglerna om fasta driftställen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonInom ramen för BEPS-arbetet ingår att se över den skatteavtalsrättsliga definitionen av ett fast driftställe (Action 7).

Den 31 oktober 2014 publicerade OECD ett diskussionsutkast som innehåller dramatiska förändringar till artikel 5 i OECD:s modellavtal, vilka kan sammanfattas med ett högre skatteuttag i källstaten och ökad subjektivitet i bedömningen av existensen av ett fast driftställe. De föreslagna ändringarna är också en del av arbetet med Action 1 kring den digitala ekonomin och de förändrade affärsmodeller denna medfört.

Förslaget innebär betydligt lägre trösklar för att ett utländskt företag ska få ett fast driftställe och bli skatteskyldigt i ett annat land. Fokus ligger framförallt på att sänka tröskeln för så kallade "beroende agent" (genom att vidga omfattningen av denna regel i kombination med minskat tillämpningsområde för undantaget gällande så kallade oberoende agent) och minska omfattningen av de specifika undantagen avseende fasta driftställen gällande vissa aktiviteter (framförallt lager och inköpskontor). Ett uttalat syfte med detta är att undvika att ett företags kärnverksamhet på ett olämpligt sätt faller under undantaget för verksamhet av förberedande karaktär, vilket OECD anser har skett framförallt inom ramen för digitalt verksamma företag. Dessutom föreslås branschsspecifika förändringar inriktade på att specificera tröskeln för vad som utgör ett fast driftställe, vilket gäller bygg- och försäkringssektorerna. Sist kan konstateras att inga nya regler föreslås kring allokering av vinster till fasta driftställen, då det parallellt med fasta driftställen pågår arbete med internprissättning.

Det är viktigt att notera att de föreslagna reglerna innebär mer subjektivitet i bedömningen av huruvida ett fast driftställe finns, till exempel genom att fast driftställe uppnås genom att en agent deltar i förhandlingen av ett kontrakt. Kombinationen av lägre trösklar och mer subjektivitet riskerar att resultera i ett ökat antal tvister.

Beroende på hur förslagen utvecklas i OECD:s framtida arbete skulle olika typer av affärsmodeller kunna påverkas av ändrade regler om fasta driftställen, exempelvis så kallade "commissionaires", "toll manufacturers" eller företag verksamma inom den digitala sektorn som har lite eller ingen fysisk närvaro i vissa länder. Utkastet är ute på remiss fram till den 9 januari 2015, och PwC kommer att delta i remissarbetet.

En djupare analys av utkastet kan läsas här.

Välkommen till frukostseminarier om BEPS

BEPS påverkar skattemiljön och har en stor inverkan inte minst på regler och riktlinjer avseende internprissättning. I december bjuder vi in till frukostseminarier där du bland annat får veta mer om hur förändringarna kan komma att påverka företag i Sverige.

Läs mer och anmäl dig - Stockholm den 2 december

Läs mer och anmäl dig - Göteborg den 3 december

Läs mer och anmäl dig - Malmö den 4 december

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jérôme Monsenego

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln